ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞത് ഭാഗ്യം നാട്ടുകാർക്ക് കാണാൻ പറ്റി

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യിപ്പിച്ചു കൊല്ലുന്ന കുറെ വീഡിയോകൾ ഇന്റർനെറ്റിൽ വയറിലാണ് നമുക്ക് ചുറ്റും നടക്കുന്ന വൈറൽ കോമഡികളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നേരെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കാം .

കൃഷ്ണനെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന തന്റെ മത്സരം കാണിച്ചേന്ന് വളയ്ക്കാനാണ് ഈ കൂട്ടത്തിന്റെ പദ്ധതിയും വലിയൊരു ആഗ്രഹം നടന്ന സന്തോഷത്തിലാണ് ഈ മാമൻ ഈ വ്യക്തി കുറെ നേരമായി പൈസ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പുറകിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ നോക്കി നിന്നു മടുത്തും.