ഈ ഒരൊറ്റ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ മതി ഷുഗർ ജീവിതത്തിൽ വരികയുമില്ല

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഈ പ്രമേഹം എന്നുള്ള രോഗം നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ തുടങ്ങുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ഏത് ആശുപത്രിയിലെ ഔട്ട് പേഷിന്റെ ക്ലിനിക്ക് നമ്മൾ എടുത്താലും ജനങ്ങൾ മെഡിക്കൽ അഡ്മിഷന്റെയും 40% എങ്കിലും പ്രമേഹരോഗം അതിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള രോഗങ്ങൾ ആയിരിക്കും ഷുഗർ ഇല്ല പക്ഷേ പണ്ടൊക്കെ കുറച്ച് ബ്ലഡ് ഷുഗർ കുറച്ച് അധികമുണ്ട് എന്തെങ്കിലും മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ടോ .

മരുന്ന് ഒന്നുമല്ല ഭക്ഷണത്തിൽ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുകയാണ് ഇതാണ് സ്ഥിതിയും അവർ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു നോക്കുമ്പോൾ കാണാം ബ്ലഡ് ഷുഗർ 360 നമുക്ക് അറിയാം പ്രമേഹം അഥവാ ഡയബറ്റിസ് കാലാകാലങ്ങളായിട്ടും മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തെയും നിശബ്ദമായിയും കൊല്ലുന്ന ഒരു രോഗമാണ് 1500 ബി സി എം മുതൽ ഈ രോഗം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ 19 ആം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മധ്യത്തിലാണ് അതിനെപ്പറ്റി ആധികാരികമായി മനുഷ്യൻ പഠിക്കുന്നതിനും ചികിത്സ ആരംഭിക്കുന്നതിനും സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്.

   

നമ്മളറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം വർഷങ്ങളായി അറിയുന്ന ഒരു രോഗമാണെങ്കിലും അത് എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെന്നും അതിനെ എങ്ങനെ തടുക്കണമെന്നോ അതിന്റെ പാർശ്വഫലങ്ങൾ വരാതെ എങ്ങനെ നോക്കണമെന്നും ഇന്നും ജനങ്ങൾക്ക് അറിവുള്ള കാര്യമല്ല വളരെയധികം പഠനങ്ങൾ പ്രമേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഉണ്ടെങ്കിലും അത് എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെന്ന്.

ഇന്നും ജനങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത ഒരു സ്ഥിതിയാണ് എന്നുള്ളത് ഏത് ആശുപത്രിയിലെയും ഔട്ട് പേഷിന്റെയും ക്ലിനിക്കൽ തമ്മിൽ എടുത്താലും ജനം ക്ലിനിക്കിലേക്ക് വരുന്ന 40% എങ്കിലും പ്രമേഹരോഗം അതിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവർ ആയിരിക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയുക ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.