ഒരു നാലു വയസ്സുകാരൻ പാടിയ പാട്ട് ചെക്കൻ ഒരേ പൊളി!

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ നടക്കുന്ന വിവാഹ ചടങ്ങുകൾ പല രൂപത്തിലും വെറൈറ്റി ആക്കുവാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് സ്റ്റേജ് കെട്ടി സെലിബ്രേറ്റിനെയും വിളിച്ച് ആഘോഷമാക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ അതിനേക്കാളും ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാൻ പോകുന്നത്.

കുഞ്ഞുമക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നു പഠിപ്പിച്ചു നോക്കൂ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും സന്തോഷമായിരിക്കും അവർക്ക് അത് എന്നും ഒരു പ്രോത്സാഹനം മാത്രമായിരിക്കും തീർച്ചയായും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കല്യാണം കളർ ആകും കുട്ടികളെ അങ്ങനെ പാടിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ എന്ന് കാണാനും എന്നാൽ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക.