നെഞ്ചിൽ കഫം കെട്ടിനിൽക്കുന്നുണ്ടോ?? ഇതാ പരിഹാരം!

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു കാലാവസ്ഥയിലെയും ഈ ഒരു തണുപ്പുള്ള കാലാവസ്ഥയിലെ പലപ്പോഴും പനി വരാറുണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ജലദോഷം അല്ലെങ്കിൽ സൈന്യസിലീ കഫക്കെട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നീർക്കെട്ട് പോലെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അതേപോലെതന്നെ കഫക്കെട്ട് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് മാറാതിരിക്കുക അതേപോലെതന്നെ ജലദോഷം വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ചില ആളുകൾക്കൊക്കെ പനി വരും അത് മാറും പക്ഷേ കഫക്കെട്ടും അല്ലെങ്കിൽ തുമ്മൽ ഒന്നും മാറാതെ ഇരിക്കുന്ന പ്രശ്നമുണ്ടാകും അതേപോലെതന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വരൂന്ന പോലെ .

അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനർ പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാകും ചില കുട്ടികൾക്ക് ആവട്ടെ സ്കൂളിൽ ഒരു വീക്ക് ഒക്കെ പോയി കഴിയുമ്പോൾ തേക്കും അവർക്ക് പനി വരും ജലദോഷം മാറാതെ ഇരിക്കും എന്നിട്ട് വീട്ടിൽ ഒരു ഒരാഴ്ച റസ്റ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മാറിയിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷേ വീണ്ടും സ്കൂളിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് അതേപോലെതന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ വീണ്ടും തുടർച്ചയായിട്ട് വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഈ പനി വരുന്നതും .

   

കഫം കേട്ടു വരുന്നത് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം നമുക്ക് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് എന്നത് നോക്കാം പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് പലയാളുകൾക്കും ഉണ്ടാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ചൂടുകാലത്തിൽ നിന്ന് തണുപ്പകാലത്തേക്ക് മാറുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അത് ഒരു ചെറിയ റീസൺ മാത്രമാണ് അതേപോലെതന്നെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് വച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ .

ഒരുപാട് കാലം നമ്മൾ കൊറോണയുടെ സമയത്തൊക്കെയാണെങ്കിൽ കുട്ടികളും അധികം പുറത്തേക്ക് ഒന്ന് പോകാതെ വീടിനകത്ത് തന്നെ ഇട്ടു വളർത്തിയ കാരണം പിന്നീട് അവർ പുറത്തുപോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടികളിൽ മറ്റൊരു കുട്ടികൾക്ക് അലർജി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് പെട്ടെന്ന് കുട്ടികൾക്കും പടരുന്ന കാരണം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായി കാണുക.