ഏതു മറാത്താ മുട്ട് വേദനയും 3 മിനിറ്റിൽ മാറ്റാൻ……….

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം പലവരും പറയും രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാല് നിലത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നല്ല വേദന ഉപ്പൂറ്റിയിലെ വേദന എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ പല ആളുകളും എന്താണ് ചെയ്യാൻ ആദ്യം ഒരു വേദന വരുമ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടറിന്റെ സഹായം ഇല്ലെങ്കിലും ഒന്നും നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും അത് വേദന കുറയ്ക്കുവാനുള്ള ഒരു കാര്യം പോലും ചെയ്യാതെ ഒരു വേദനസംഹാരി എടുത്തു കഴിക്കും .

ഈയൊരു വേദനസംഹാരി നമ്മളെ ഒരിക്കലും കഴിക്കും ഇന്ന് ഒരു തവണയല്ലേ കഴിക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് അത് നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു സാരമില്ല ഇനി അടുത്ത തവണ മുതൽ കഴിക്കില്ല എന്ന് മാറുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കും വീണ്ടും പിന്നെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതുണ്ടാകും ഈ ഒരു സമയത്ത് വീണ്ടും നമ്മളെ ഈ വേദനസംഹാരി എടുത്തു കഴിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചിലരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഒരിക്കൽ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അന്ന് ഡോക്ടർ എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറിപ്പ് എഴുതി കൊടുക്കും.

   

എന്ന് മെഡിസിൻ പോയി വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കും പിന്നീട് വേദന വരുമ്പോൾ ഇതെന്താണ് കാരണം എന്ന് നോക്കാതെ ഈ മെഡിസിൻ പോയിട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കും അത് ശരിക്കും ഉള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം ആണോ ശരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് ശരിയാണോ ശരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിനെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം .

പലരും പല കമ്പ്ലൈന്റ്റും ക്ലിനിക്കിൽ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടും ഈ ദിവസങ്ങൾ കണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതാണ് പലതരം വേദനകളും പലരും പറയും രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാല് നിലത്തു വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നല്ല വേദന ഉപ്പുറ്റിയിൽ വേദന എന്നൊക്കെ പറയും ഈ ഉപ്പുറ്റിയിലെ വേദന ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും പക്ഷേ കുറച്ച് സമയം അങ്ങോട്ട് നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആ കാലിന്റെ വേദന മാറുന്നതും കൊണ്ട് എന്നെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയാൻ ആയിട്ട് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

https://youtu.be/xcBK15IRtSc