കുടുംബ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഈ 2 വസ്തു സമർപ്പിക്കൂ, ജീവിതം രക്ഷപെടും

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഏഴ് തലമുറകളായി നമ്മുടെ പൂർവികാരം വെച്ച് ആരാധിച്ചുവരുന്ന നമ്മുടെ വീടിന്റെയും നമ്മളുടെ കുടുംബത്തിന്റെയും രക്ഷയ്ക്കായിട്ട് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ദേവതയാണ് കുടുംബദേവത അല്ലെങ്കിൽ കുല ദേവത അല്ലെങ്കിൽ പരദേവതാം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മളുടെ മനസ്സ് ഒന്നു നേരിൽ നമ്മുടെ കണ്ണ് ഒന്ന് കലങ്ങിയാൽ നമ്മൾ ദൈവമേ എന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഓടിയെത്തുന്നത് നമ്മളെ കൈപിടിച്ചുയർത്തുന്നത് .

നമ്മളെ സ്വാന്തനിപ്പിക്കുന്നത് ആ ഒരു ദേവദാ കുടുംബ ദേവത ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും അനുഗ്രഹ വർഷവുമായി മുന്നേ നിൽക്കുന്ന ദേവതയാണ് കുടുംബദേവത എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അറിഞ്ഞു ജീവിക്കുന്നവർക്ക് അതിന്റേതായ ഉയർച്ചയും ഐശ്വര്യവും വരുകയും ഇത് അറിയാതെ ഇരുട്ടിൽ തപ്പുന്നവർക്കും ജീവിതത്തിൽ എന്നും പ്രയാസങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും ദുരിതവും വന്നുചേരുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്.

   

ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് പറയാൻ പോകുന്നതും അതുതന്നെയാണ് കൊല ദേവത കോപം ഉള്ള വീടുകളിൽ കുല ദേവതം ആയിട്ടുള്ള കുടുംബാ ദേവത സംപ്രീത അല്ലാത്ത വീടുകളിൽ കാണുന്ന ചില ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കണ്ണു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പരിഹാരം ചെയ്യുക ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൊല ദേവത കോപം ഒഴിയുന്നതും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ദുഃഖ ദുരിതങ്ങൾ തീരുന്നതും ജീവിതം രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് .

ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം അത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് അതോടൊപ്പം പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ എന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച തോറും നടത്തിവരുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച മഹാലക്ഷ്മി പൂജ്യം ഇന്ന് സന്ധിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഈയാഴ്ചയിലെ മഹാലക്ഷ്മി പൂജ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേരും നാളും ആനു ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണുക.