പ്രമേഹത്തിനു മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുക കിഡ്‌നിയെ ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിക്കേണ്ട ഭക്ഷണം

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പ്രമേഹസംബന്ധം ആയിട്ടുള്ള സങ്കീർണ്ണതകളിൽ എല്ലാ രോഗികൾക്കും വളരെയധികം ഒരു പേടിയോടുകൂടി അവർ വീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സംഗീതയാണ് വൃക്ക സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെന്നു പറയുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പല വീഡിയോസും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷേ അങ്ങനെയാണെങ്കിലും പലരും നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കിൽ വരുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് .

പേഷ്യൻസിന്റെ ഇടയിൽ അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം ഒരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ പ്രമേഹ രോഗകാരണം ഉണ്ടാകുന്നവർക്ക് സംബന്ധമായുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒന്നു മനസ്സിലാക്കാം ഇതിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെ ഇത് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും ഇത് കണ്ടു പിടിക്കാതെ പോയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്.

   

ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഫുഡ്ഡുകളിൽ എന്തൊക്കെ സ്റ്റേഷൻസ് നാളെ നമ്മൾ മൈന്റൈൻ ചെയ്തു കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു എഡിഷൻ നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാം .

അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രമേഹം സംബന്ധമായുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംഗീതയാണ് സംബന്ധമായുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ടൈപ്പ് വൺ പ്രമേഹ രോഗികളിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻസുലിൻ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന കുട്ടികളിൽ വരുന്ന പ്രമേഹരോഗം ഉള്ളവരിൽ ഏകദേശം ഒരു 30 ശതമാനം വ്യക്തികളിൽ ഇവർക്ക് സംബന്ധമായുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ വരാറുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനും ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.