നടുവിന് വേദന മാറണോ??പൂർണമായും മരുന്നില്ലാതെ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം പത്തിൽ 9 പേർക്കും ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴേക്കും നടുവ് വേദന ഉണ്ടാകുന്നു പുതിയ കണക്കുകൾ കാണിക്കുന്നത് പ്രായപൂർത്തിയായ അവരിൽ പത്തിൽ അഞ്ചിൽ പേർക്കും ഓരോ വർഷവും നടുവേദന ഉണ്ടാകുന്നു എന്നതാണ് എന്താണ് നടുവേദന കൂടാൻ കാരണം നടുവേദന വന്നാൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് വീഡിയോ ഷോട്ട് കൊള്ളാമെന്ന് കമന്റ് ബോക്സിൽ എഴുതാറുണ്ട്.

ഒരു ഹെൽത്ത് ടിപ്പ് തരുക എന്നതിൽ ഉപരിയും ശരീരത്തിന്റെയും നടുവിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെയും രോഗ കാരണത്തെയും വ്യത്യസ്ത ചികിത്സാരീതികളുടെ ഗുണദോഷങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി രോഗപ്രതിരോധവും രോഗവും സാധ്യമാക്കുവാൻ ഉള്ള അറിവ് നേടുവാൻ സഹായിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യം ഇടുന്നത് ഈ നടുവ് വേദനയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ.

   

ആദ്യം തന്നെ നടുവിന്റെ നട്ടെല്ലിനെയും എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയണം മൊത്തത്തിലെ നമ്മൾ ഏകദേശം 24 മീറ്റർ ഉയർത്തി പ്രസ്സ് ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ അഞ്ചു ബോണുകൾ ഒന്നിച്ച് കൂടുന്നതാണ് സീക്രമം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ടൈൽ ബോണ് എന്നുപറയും അങ്ങനെ ടോട്ടലി 33 ബോൺസ് കൂടിയതാണ്.

ഈ ഒരു നമ്മുടെ കോളം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേദനകൾ വരുന്നത് സർവ്വേക്കൽ അതായത് നമ്മുടെ ഡിസ്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവർക്ക് അറിയാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.