പുരുഷന്മാരിലെ തൂങ്ങിയ മാറിടം ചെറുതാക്കാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി!

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം പുരുഷന്മാരുടെ വളരെയധികം കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് പുരുഷ സ്ഥാനം എന്നു പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ സ്ത്രീകളിൽ ഉണ്ടാകുന്നതുപോലെയുള്ള ഒരു സ്ഥാനം വളർച്ച പുരുഷന്മാരിൽ വരുമ്പോഴാണ് ഈ പുരുഷ സ്ഥാനം എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്.

ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിനൊരു കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് ഈ 13 14 വയസ്സിലെ യൗവനത്തിൽ നിന്ന് മുതിർന്ന ഒരു ആളായി മാറുന്ന ചില ഹോർമോൺസിന്റെ പിൻ ബാലൻസ് മൂലമാണ് മിക്യേഷൻസിനും ഈ സ്തന വളർച്ച വരുന്നത് 13 14 വയസ്സിലാണ് കണ്ടു തുടങ്ങുന്നത് ഇത് പലപ്പോഴും സാധാരണ രീതിയിൽ തന്നെ ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരു രണ്ടുവർഷത്തിന് ഉള്ളിലെ ചില ചെറിയ ശതമാനം ആൾക്കാരിലെ താനെ പോകും അല്ലാത്തവരില്ലേ അത് അതേപോലെതന്നെ നിലനിൽക്കുന്നതാണ്.

   

മറ്റു ചില കണ്ടീഷൻസ് കാരണവും ഈ സ്ഥലം വളർച്ച വരാവുന്നതാണ് ചില അലോപ്പതി മെഡിസിൻസ് എടുക്കുന്ന പേഷ്യൻസിലും അതേപോലെതന്നെ ഈ ബോഡി ബിൽഡേഴ്‌സിലെ കോമ്പറ്റിറ്റീവ് ബോഡി ബിൽഡേഴ്സിൽ ചെറായി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരിലും ഉണ്ടാകാം അതുപോലെതന്നെ ഹോർമോണൽ ഡിസീസസിലെ ലിവർ ഫെയിലിയർ കിഡ്നി ഫെയിലിയർ അങ്ങനെ കണ്ടീഷൻസിലും.

കീമോതെറാപ്പി പേഷ്യൻസിൽ വരാം അപ്പോൾ പല പല കാരണങ്ങളുമുണ്ട് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ ആണ് 13 വയസ്സു മുതലേ ഒരു 16 വയസ്സ് വരെയാണ് ഇത് വരുന്നത് ഇത് വരുന്നത് ഹോർമോണ ഇൻബാലൻസർ മൂലമാണ് ഇത് വരുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.