ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഡോക്ടർ സ്വന്തം അനുഭവം വ്യക്തമാക്കുന്നു

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് തലകറക്കത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് വളരെ വലിയൊരു ശതമാനം ആൾക്കാരെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് തലകറക്കം പക്ഷേ തലകറക്കങ്ങളുണ്ട് അത് തലമുറക്കുമായിട്ട് വരാം അല്ലെങ്കിൽ തല നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ തല പാളിപ്പോകുക അല്ലെങ്കിൽ ചിലവർ പറയും പഞ്ഞിയുടെ മുകളിലൂടെ നടക്കുന്നതുപോലെ തോന്നുക എന്നിങ്ങനെയുള്ള പല പല രീതിയിലാണ്.

ഈ തല തലകറക്കത്തിനെ പലപല കാരണങ്ങളുണ്ട് തലകറക്കത്തിന്റെയും ഒരു കാരണമാണ് എയർ ബാലൻസ് പ്രോബ്ലം അതായത് നമ്മുടെ ചെവിയുടെ അകത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ബാലൻസ് സിസ്റ്റമുണ്ട് ഇതിനെ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന തകരാറും മൂലമാണ് തലകറക്കത്തിനാണെന്ന് വാർത്ത എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇതു കൂടാതെ നമ്മൾ ചോറിനെ ബാധിക്കുന്ന സ്ട്രോക്ക് ഹാർട്ടിന് ബാധിക്കുന്ന പല പല പ്രശ്നങ്ങളും എന്നിവ മൂലവും തലകറക്കം ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടർ യൂഷ്വലി തലകറക്കം ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു പേഷ്യന്റിനെ നോക്കുന്നതും.

   

എയർ ബാലൻസ് മൂലമുണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റു കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന തലകറക്കത്തെ വേർതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാലൻസിംഗ് സിസ്റ്റം നമ്മുടെ സേവിക്കാറുണ്ട് അതിനു ഉണ്ടാകുന്ന തകരാറും മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന തലകറക്കത്തിന് പറയുന്നു സാധാരണയായി പറയുന്നത് നമ്മൾ തനിയും എവിടെയെങ്കിലും ഇരിക്കുകയോ കിടക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ തനിയെ കറങ്ങുന്നതായി തോന്നല്ലെങ്കിൽ.

നമ്മൾ അനങ്ങാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും കറങ്ങുന്നതായി തോന്നുക ഇതിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് അവർക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ വരുന്ന പോലെ തോന്നാൻ ചർദ്ദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വിയർക്കുക ചിലർക്ക് ചെവിയിൽ മോളുന്ന പോലെയുള്ള സൗണ്ടുകൾ കേൾക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചെവി അടഞ്ഞത് പോയതുപോലെ തോന്നുക എന്നിവയെല്ലാം ഈ ലോകത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായി കാണുക.