ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് സാധ്യത തിരിച്ചറിയണോ?

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അപകട മൂലം അല്ലാതെ സംഭവിക്കുന്ന പെട്ടെന്നു ഉണ്ടാകുന്ന മരണങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെയും രക്തക്കുഴലുകളിൽ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന അടവ് കുഴലുകളിൽ ഉണ്ടായി രക്തം അറിയിക്കുക ചെയ്യുന്നതോ മൂലമാണ് ഹൃദയത്തിൽ നൽകുന്ന കൊറോണറിയിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന അടവാണ് മഹാനി കാരണമാകുന്നത് ബ്രയിനിലെ രക്തക്കുഴലുകളിലെ അടവ് ലീകോ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്.

അതേപോലെതന്നെ ഏത് അവയവത്തിലെ രക്ത കുഴലുകൾക്കും രോഗം ഉണ്ടാകാം ശ്വാസകോശത്തിലെ രക്ത കുഴലുകൾ അടഞ്ഞതിനാൽ ആണ് പൾമനറി ത്രോമ്പോസിസ് പൾമനറി എംപ്ലോറിസം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ആണ് ഒട്ടുമിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടാകുന്ന മരണങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നത് സ്ട്രോക്കും മൂലം ചെറുപ്പത്തിലെ മരണപ്പെടുകയോ ഓപ്പറേഷന് വിധേയരാവുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെയും തുടർച്ചയായി മരുന്നു കഴിക്കേണ്ടി വരുന്നവരുടെയും എണ്ണം കൂടി വരുന്നുണ്ട്.

   

രക്തക്കുഴലുകളിൽ ബാധിക്കുന്ന ഇത്തരം ലോകത്തിന്റെ തുടക്കംമുണ്ട ഹൃദയകാതെ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ കണ്ടെത്തുവാനും തടയാനും കഴിയുന്നതേയുള്ളൂ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന മരണം പ്രത്യേകിച്ചും ചെറുപ്പക്കാരുടേതാകുമ്പോൾ പത്തും 20 40 ഒക്കെ വയസ്സ് വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അത് ഫാമിലി തന്നെ ഷോക്കിംഗ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ റീസൺലി ആണെങ്കിലേയും നമുക്കറിയാം പലരും കണ്ടുകാണുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ ഇടയിലെ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരാഴ്ച തന്നെ നാല് ഡോക്ടർമാരാണെന്ന് മരിച്ചത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.