വൃക്ക രോഗങ്ങൾ വരുന്നതിന് പ്രധാന കാരണം ഈ മരുന്ന് സൂക്ഷിച്ചാൽ ദുഃഖിക്കേണ്ട!

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം വൃക്കരോഗം നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ എല്ലാവരെയും പേടി പെടുത്തുന്ന ഒരു രോഗമാണ് വൃക്ക രോഗം എന്നു പറയുമ്പോഴേ മനസ്സിലാക്കി കടന്നു വരുന്നത് ചില വേറിയ ഡയാലിസിസ് വൃക്ക മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയും അതിനു ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇവർക്കരോഗത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയാണ്.

ഇവർക്ക് രോഗം അല്ലെങ്കിൽ വൃക്കകൾ തീർത്തും പ്രവർത്തനരഹിതമാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് എത്തിച്ചേരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വൃക്ക രോഗം രണ്ടുതരത്തിൽ വരാറുണ്ട് ഒന്നും പെട്ടെന്ന് വർക്കുകളുടെ പ്രവർത്തനം നിലച്ചു പോകുക അപ്പോൾ അത് സാധാരണഗതിയിൽ വരുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ശക്തമായ അണുബാധകൾ കടുത്ത രക്തസ്രാവം അല്ലെങ്കിൽ.

   

മൂത്രാശയത്തിലെ കല്ലുകൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന കാരണങ്ങളാൽ അതായത് ജലാംശം കുറയാൻ വളരെ ശക്തമായ വയറിളക്കം ശർദ്ദിയും വന്ന ജലാംശം അതവർകളെ ബാധിക്കാം അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ചില കാരണങ്ങളാൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ക്യൂട്ട് കിഡ്നി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത് എന്ന് പറയുന്നത്.

ക്രോണിക് കിഡ്നി ഡിസീസസ് ഈ വാക്കു സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഏറെ നാളുകൾ ആയിഘട്ടം ഘട്ടമായി പുരോഗമിക്കുന്ന ഒരു അസുഖത്തെയാണ് നമ്മൾ ക്രോണിക് ഡിസീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരത്തിൽ ക്രോണിക് ആയിട്ടുള്ള വൃക്ക പരാജയം എങ്ങനെ രണ്ടുതരത്തിലാണ് ഇവർക്ക് പരാജയങ്ങൾ സാധാരണയായി നമ്മൾ കാണാറുള്ളത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.