ഈശ്വരാനുഗ്രഹം ഉള്ള വ്യക്തികളിൽ ദീപം തെളിയിക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന 9 സൂചനകൾ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം സനാതന സംസ്കാരത്തിൽ നിലവിളക്കുകൾക്കും ദീപങ്ങൾക്കും വളരെയേറെ പ്രാധാന്യം നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും പ്രത്യേകമാണ് നിലവിളക്ക് തെളിയിക്കുന്നത് അതിനാൽ തന്നെ നിലവിളക്ക് കൊളുത്താത്ത വീടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതെല്ലാം എന്ന് തന്നെ വേണം പറയാവുന്നതാണ് പ്രാധാന്യം ഈ പുലർച്ച സൂര്യോദയത്തിന് മുൻപും വൈകീട്ട് സൂര്യ അസ്തമയത്തിന് മുൻപായിട്ടാണ് വിളിക്കുകളുത്തുന്നത് .

രാവിലെ സൂര്യോദയത്തിന് മുൻപായി വിളക്ക് കൊളുത്തുവാൻ സാധിക്കാത്ത വെറും കഴിവതും രാവിലെയും എട്ടുമണിക്ക് മുൻപായി വിളക്കും കൊളുത്തുന്നത് ഉത്തമമാണ് കുടുംബത്തിന്റെ സർവ്വ ഐശ്വര്യത്തിന് ആയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെയും ഇരുട്ടും വെളിച്ചവും ഇടകലരുന്ന സമയത്ത് ദീപം തെളിയിക്കുന്നത് വീടുകളിൽ നിന്നും നെഗറ്റീവ് ഊർജ്ജം പുറന്തള്ളും എന്ന വിശ്വാസത്താൽ ആണ് വിളക്ക് തെളിയിക്കുന്നത് വെറും ആചാരത്തിന്റെ മാത്രം ഭാഗം ആകുന്നതെല്ലാം.

   

മറിച്ച് അതിൽ ചില ശാസ്ത്രീയ വശങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് ദീപങ്ങൾ പോസിറ്റീവ് ഊർജ്ജ ത്തിന്റെയും ഐശ്വര്യത്തെയും പ്രതീകമാണ് വിളക്ക് തെളിയിക്കുമ്പോൾ തെളിയിക്കുന്ന വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചും ആ കുടുംബത്തിന്റെയും ഐശ്വര്യത്തെ കുറിച്ചും ചില ശുഭാ സൂചനകൾ ലഭിക്കുന്നതും ആണ് അത്തരത്തിൽ വിളക്ക് കൊളുത്തുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ചില സൂചനകളെക്കുറിച്ച് .

ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കൊളുത്തുന്ന വ്യക്തിയും വിളക്കവും ഒരു വ്യക്തിയും വിളക്ക് കൊളുത്തുമ്പോൾ ആ വിളക്കിലെ എണ്ണയുടെ അളവ് കൊണ്ട് ദേഹ പുഷ്ടിയെ കുറിച്ച് പറയാവുന്നതും ആണ് എണ്ണയിലെ ചൂട് ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചും സൂചന നൽകുന്നതും ആണ് അതിനാൽ മാലിന്യം വരുന്നത് രോഗ ലക്ഷണം ആയി കരുതുന്നു  ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.