ഷുഗർ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി മൂന്നു കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക

ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ക്ലിനിക്കുകളിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു വിഷയമാണ് ഡ്രൈവിങ്ങും പല പ്രമേഹ രോഗികളും വാഹനം ഓടിക്കുന്നവർ ആണ് പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു പ്രമേഹ രോഗിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ചികിത്സ എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രമേഹ രോഗിയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് നോക്കാം.

ചില പ്രമേഹരോഗം നിയന്ത്രിക്കാനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്ന മരുന്നുകൾ വളരെ വർഷങ്ങളായി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകളാണ് ചിലപ്പോൾ ഷുഗർ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ താഴ്‌ന്നു പോവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്. സാധാരണ ഒരു 80 താഴെ അല്ലെങ്കിൽ 70 താഴെ പോകുമ്പോഴാണ് എന്ന് പറയുന്നത് .

   

എന്നിരുന്നാൽ പോലും പലപ്പോഴും രോഗികൾക്ക് ഒരു നൂറിന്റെ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആയിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് പല രോഗികളും പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഡ്രൈവിങ്ങും ആയിട്ട് പ്രമേഹം ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒന്ന് നമ്മുടെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നതിനുമുമ്പേ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ലോങ്ങ് ഡ്രൈവ് ലോങ്ങ് ഡ്രൈവ് 2 മണിക്കൂർ മുകളിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ഷുഗർ നോക്കുക എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്.ബാക്കി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ ആയി കാണുക.