കരൾ രോഗം എന്നതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാം

ജനങ്ങൾ വളരെയധികം കാണുന്ന ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രമുഖമായ സ്ഥാനത്തുള്ളത് ലിവർ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളാണ് ഇന്ന് ലോകത്തുള്ള മരണങ്ങളിലൂടെ 25 തൊട്ടു മുപ്പത് ശതമാനം മരണങ്ങളും നടക്കുന്നത് ലിവർ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ടാണെന്ന് എല്ലാ പഠനങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അത് ഭാരത സംബന്ധിച്ച് 25 30% അല്ല മറിച്ച് .

അത് 40 ശതമാനത്തോളം ആണ്. സാധാരണഗതിയിൽ ഈ കരളിന് വരുന്ന എല്ലാ രോഗങ്ങളും അതിന്റെ സിംറ്റംസ് ഒന്നും കാണിക്കാറില്ല പലപ്പോഴും തന്നെ മറ്റു പല രോഗങ്ങളുടെയും ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പലപ്പോഴും വയറിൻറെ സ്കാനിംഗ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടത്തുമ്പോഴാണ് ചെറിയ ഡാമേജ് വന്നു .

   

എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാറുള്ളത്. കാരണം ലിവർ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ വലിപ്പമുള്ള ഓർഗനാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ നടത്തിത്തരുന്നു മെറ്റബോളിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സഹായിക്കുന്ന ഒരു വലിയ അവയവമാണ് ഒരു ലക്ഷണമായി പുറത്തേക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കാറില്ല.ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ പലപ്പോഴും ലിവർ ഡിസീസസ് എത്തുമ്പോഴാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ആ വ്യക്തി മനസ്സിലാക്കാറുള്ളത്.ബാക്കി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.