കല്യാണ വീട്ടിലേക്ക് പോയപ്പോൾ അവിടെ സംഭവിച്ചത്

ഷർട്ടിന്റെ കൈ മടക്കി കയറ്റി വച്ചു അമ്മ നന്നായി ശരീരത്തിൽ ഒരുതരം ചൂടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് ഹരിയേട്ടന്റെ മോളുടെ കല്യാണമാണ് കല്യാണത്തിന് വെക്കാനുള്ള കാശ് കവറിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉറക്കത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞത് ഓർത്തു.അച്ഛൻറെ അധ്വാനം ഒരു നിമിഷം അകത്തേക്ക് നോക്കി വൈകുന്നേരം അച്ഛൻ വരുമ്പോൾ അടുക്കളയിൽ അച്ഛൻ കൊണ്ടു വയ്ക്കുന്ന പലഹാരങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണുമെന്ന് ഓർത്തു.

എഴുന്നേറ്റുപോയി നോക്കാറുണ്ട് അച്ഛൻറെ വാങ്ങിത്തരുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ രുചിയാണ് ആദ്യ ഓർമ്മ വരിക.പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ അച്ഛൻ കൊണ്ടുവന്ന മാവിൽ തൈ വാടി തുടങ്ങുവാണോ അത് മേലെ ചൂടിൽ കുറഞ്ഞുപോയതിനാൽ തോട്ടത്തിൽ നിന്നും വേരുകൾ എല്ലാം മണ്ണിൽ തന്നെ അടർന്നു പോയിരുന്നു.പറിച്ചെടുത്തപ്പോൾ .

   

ആ നിമിഷം മനസ്സിൽ ഒരു വിങ്ങൽ വേണ്ടായിരുന്നു നിന്നാൽ മതിയായിരുന്നു എന്നാൽ നിമിഷം സ്വയം ശപിച്ചു ഞാൻ വാടി തുടങ്ങിയ മാവിൻ തൈയിലേക്ക് നോക്കി ആകാശത്തേക്ക് മുഖമുയർത്തി ഒരു മഴക്കായി മേഘങ്ങൾ ഉരുണ്ടുകൂടി തുടങ്ങിയിരുന്നു.മെല്ലെ പിന്നാമ്പുറത്തേക്ക് നടന്നു ചെറിയൊരു ബക്കറ്റിൽ വെള്ളമെടുത്ത് വീണ്ടും അതിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുമെന്ന്.