മഗ്നീഷ്യം കുറയുന്നതിന്റെ ചില പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ

എല്ലാവർക്കും അറിയാം സസ്യങ്ങളുടെ ഹരിതവർണ്ണം കൊടുക്കുന്നത് ക്രോറോസിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടെന്റാം ക്ലോറോഫിൽ സസ്യത്തിൽ നശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക ഈ പച്ച നിറമുള്ള ഇലകളൊക്കെ മഞ്ഞനിറത്തിലേക്ക് മാറും അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡികെ ആവും നശിച്ചുപോകും. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാ മനുഷ്യന്റെയും ശരീരത്തിന് അകത്തുള്ള മഗ്നീഷ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മിനറൽ മഗ്നീഷ്യം ശരീരത്തിൽ കുറഞ്ഞു പോയാൽ.

ഇല പച്ചനിറം മഞ്ഞനിറം ആകുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു പ്രോസസ് ശരീരത്തിന് നടക്കാം. ചെറിയ സംഖ്യയല്ല ഒരു ലക്ഷം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തെറ്റി പറഞ്ഞതുമല്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള 350 പരം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഘടകമാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം ഹൃദയത്തിൻറെ പ്രവർത്തനത്തിന് താളം തെറ്റാതിരിക്കാൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് ഘടകം കൂടിയാണ്.

   

ഒരു നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ബീറ്റ ബ്രോക്കറാണ് ബീറ്റ ബ്രോക്കർ പലപ്പോഴും ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷറിന് മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ധാരാളമായി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പ്രഷർ കുറക്കാനുള്ള ഒരു ഘടകമാണ്. കാൽസ്യം ബീറ്റാ ബ്ലോഗറും ഒക്കെ കൂടിച്ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ രക്തക്കുഴൽ അകത്തുള്ള മർദ്ദം കുറയ്ക്കുന്നതും വളരെയധികം ഗുണം ഇത് കാര്യവാർ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയ രക്ത ചക്രമണവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ്.ബാക്കി അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.