വയറിലെ ഗ്യാസ് പുറത്ത് പോവാൻ ചെയ്യേണ്ടത്

പല രോഗികളും ആദ്യം തന്നെ പറയാറുള്ളത് എനിക്ക് വളരെയധികം ആസിഡിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അസിഡിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന രീതിയിലാണ്. വയറിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന എന്ത് പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിലും പൊതുവായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ധാരണ അതൊക്കെ അസിഡിറ്റി കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതാണ് എന്ന് എന്നതാണ് പൊതുവായി അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ശരീരത്തിൽ കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വലിയ എന്തോ പ്രശ്നമാണ് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്.

എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചു പോകുന്നത്.അവര് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന് ദഹിപ്പിച്ച് ശരീരത്തിലേക്ക് എടുക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള രീതിയിലുള്ള പിഎച്ച് വാല്യു ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആസിഡിറ്റി ആൽക്കലൈനിറ്റിയാണ് ഓരോ സ്തനിക്കും ഉള്ളത്. അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു ചോദ്യം മനുഷ്യന്റെ കുടലിന്റെ പി എച്ച് എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയാനുള്ളത് മനുഷ്യൻറെ ആമാശയത്തിന്റെ അകത്തുള്ള എന്ന് പറയുന്നത് 10.5 ആണ് അതായത് ഒരു മാംസ ബുക്കിനെക്കാൾ കൂടുതൽ അസിഡിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ്.

   

ഒരു കാലാവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ ആമാശയത്തിനകത്ത് ഉള്ളത്. ഇനി എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു മനുഷ്യന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അസിഡിറ്റി പ്രകൃതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക ഉത്തരം വളരെയധികം ലളിതമാണ് ഈ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആസിഡ് പ്രവർത്തനം എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഇതിൻറെ വിവരണം കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും. ബാക്കി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.