സ്കിൻ പ്രശ്നം മാറാൻ ചെയ്യേണ്ട ചില പ്രധാന പരിഹാരങ്ങൾ

സ്ത്രീകളിലെ സ്കിൻ പ്രശ്നങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒരു ഭാഗം സ്ത്രീകളും പറയുന്നത് ഈസിയായിട്ട് ഹാൻഡ് ചെയ്ത് ക്ലിയറാക്കാനും സാധിക്കുന്നതാണ്.നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തോന്നുകയാണ് വരുന്ന കെമിക്കൽസ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കി അതിന്റെ ഭാഗമായി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും .

ഈ പറയുന്ന ഹെയർ ഡൈ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ചില രീതിയിലുള്ള ഷാംപൂ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരാറുണ്ട് ചില രീതിയിലുള്ള സോപ്പുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാറുണ്ട് അലർജി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത്. സൂര്യപ്രകാശത്തിലേക്ക് എക്സ്പോസ് ആകുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഭാഗമായിട്ട് അവിടെ വരുന്ന പല രീതിയിലുള്ള റേഡിയേഷൻസ് നമ്മുടെ ഭാഗമായിട്ട് സ്കിൻ റാഡിഷ് വരാറുണ്ട്.

   

ആ പിന്നെയുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് തൈറോയ്ഡ് പ്രശ്നങ്ങളാണ് പുറത്തെ പ്രശ്നങ്ങളെ അല്ല നമ്മൾ സ്കിന്ന് സെൻസിറ്റീവ് ഉണ്ടായത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൂര്യനാണ് പ്രശ്നം എങ്കിൽ ഇന്ന് എല്ലാ സ്കിൻ ഉള്ളവർക്കും ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവണ്ടേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചിലവർക്ക് മാത്രം വരുന്നത്.

അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊടിയടിക്കുമ്പോൾ പ്രശ്നം ചൂടുവെള്ളം പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പ്രശ്നം ഉള്ളത് മേലനിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഓരോ ഹോർമോൺ ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള സ്കിന്നിന്റെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്.ബാക്കി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.