ഈ കാര്യം ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഒരിക്കലും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകരുത്

പലർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംശയം ഈ സിബോ എന്ന് പറയുന്ന പ്രശ്നം കൊണ്ട് നമുക്ക് ദഹനസംബന്ധമായ പ്രശ്നം മാത്രമാണ് ഉണ്ടാകാറുള്ളത് അതല്ലാതെ ദഹന വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഉപരിയായി വേറെ വല്ല പ്രശ്നങ്ങളും ഇത് കാണിക്കാറുണ്ടോ എന്ന് എന്നൊക്കെയുള്ള സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഇന്ന് നമുക്ക് ദഹന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉപരിയായി കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാം.നമ്മുടെ വയറിനകത്ത് വരുന്ന മുഴുവൻ പ്രശ്നങ്ങളെ നമ്മൾ ദഹന സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം.

4% ഡിസ്പെപ്സി അല്ലെങ്കിൽ ദഹനസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും കാരണം ഈ പറയുന്ന സിബോ ആണെന്ന് പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ദഹനസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് മെജോറിറ്റി മൃഗീയ ഭൂരിപക്ഷം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് സ്മാൾ ഇൻഡസ് ബാക്ടീരിയൽ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്.

   

നമ്മുടെ വയറിനകത്ത് ഗ്യാസ് നിറഞ്ഞ് വയറു വീർത്തു കെട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുക അത് ചില സമയത്ത് ഏമ്പക്കം ആയി മുകളിലേക്ക് വരികയും കീഴ്വായു ആയി പുറത്തേക്ക് വരുകയും ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ബോട്ടിംഗിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സിബോയുടെ ഒരു ലക്ഷണം ആണ്.

ഇരട്ടബിൾ ബവൾ സിൻഡ്രോം പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് 30 ശതമാനത്തോളം വരുന്ന ഐഡിഎസിന്റെ മൂലമായ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ്. ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഉടനെ തന്നെ ടോയ്ലറ്റിൽ പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇരട്ടബിൾ ബവൽ സിൻഡ്രോം.ബാക്കി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.