ശരീരം മുഴുവനായും വേദന ഉണ്ടാവുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങൾ

ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വേദനകളും കാരണം ശരീരത്തിന് വേദനയില്ലാത്ത ഒരു ഭാഗം പോലും ഇല്ല മുടിയിൽ പിടിച്ച വേദനയാണ് അതുപോലെതന്നെ കൈ ഒന്ന് പിടിച്ചു വലിച്ചാൽ വേദനയാണ് ശരീരം മുഴുവൻ വേദന മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുക. ഇങ്ങനെ ശരീരമാസകരം വേദന ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയും കൂടുതലായി ബാധിക്കുകയും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മറക്കുകയും അത് നേരിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും.

കഴിഞ്ഞതവണ ഒരു കപ്പിൾ വന്ന് പറഞ്ഞത് അവർ തമ്മിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ട് ആറു വർഷമായി അതിൻറെ കാരണങ്ങൾ അവർക്ക് ശരീരത്തിൽ എവിടെ തൊട്ടാലും വേദനയാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ അവൾ നമ്മൾ യാതൊരു ബന്ധവും ഉണ്ടാവുന്നില്ല അത്യാവശ്യം ചെയ്യേണ്ട ജോലികൾ മാത്രം ചെയ്യുകയും പിന്നീട് മിണ്ടാതിരിക്കുകയും ആണ് ചെയ്യുന്നത്.

   

ശരീരം മുഴുവൻ എന്ന് പറയുന്നതിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ പലതാണ് നമുക്ക് എവിടെ തൊട്ടാലും നീർക്കെട്ട് അതുപോലെതന്നെ വേദന ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നതിന് ഫൈബ്രോ മയാൾജിയ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൂടാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൊഴുപ്പിന്റെ അളവ് കൂടുന്നത് കൊണ്ടും എങ്ങനെ സംഭവിക്കാം.

അതിന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ശരീരപ്രകൃതിക്കും ഓരോ ഭക്ഷണ രീതികൾ ഉണ്ട് അത് കൃത്യമായി ഫോളോ ചെയ്താൽ തന്നെ പല അസുഖങ്ങളും അതുപോലെതന്നെ ക്ഷീണം മുതലായവ ഇല്ലാതെ ആവുകയും ചെയ്യും. ബാക്കി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.