കഫക്കെട്ട് വരുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും

തൊണ്ടയിൽ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നും ശരീരം വിചാരിക്കും ഇവിടെ എന്തോ ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കളയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ക്ലീയർ ആക്കി എടുക്കാം എന്നതിൻറെ ഭാഗമായിട്ട് അസിഡിറ്റിയുടെ ഭാഗമായി ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന സംസാരിക്കാൻ പല രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യും. ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഫാസ്റ്റ് ക്ലിയർ ആവുന്നതാണ് കൂടുതലാണ് അതിൻറെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ഇറിറ്റേഷൻസ് കൊണ്ട് കഫക്കെട്ട് കൂടും.

അല്ലാതെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് വയറ്റിലേക്ക് വന്ന ഒരു ഭക്ഷണം എന്ത് കൊണ്ടാണ് കഫക്കെട്ടായി മാറുന്നത് എന്ന് നമ്മുടെ സംശയം തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് വല്ലതും കഴിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മഴ നനഞ്ഞതുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തണുപ്പുള്ളത് കഴിച്ചത് കൊണ്ടോ ഒന്നും ഒരിക്കലും നമുക്ക് കഫക്കെട്ട് വരില്ല അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഭക്ഷണത്തിന് ഭാഗമായി അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിൻറെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നീർക്കെട്ടിന്റെ ഭാഗമായി മാത്രം ഉണ്ടാവുന്നതാണ്.

   

ഇറിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് പലകാര്യങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് കളയാനായിട്ട് നോക്കുന്നതിന് ഒരു ഭാഗമാണ് മാത്രം നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു പെയ്മെൻറ് സൊല്യൂഷൻ കിട്ടത്തില്ല. നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയൽ ഗ്രോത്ത് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫംഗൽ ഗ്രോത്തും കുറയും ഫംഗസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻറെ ഭാഗമായിട്ട് പല രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയി ആന്റിബയോട്ടിക്ക് എടുക്കുന്നതും ഇതിൻറെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളിലൊന്നാണ്. ബാക്കി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.