ഈയൊരു വഴിപാട് എല്ലാമാസവും ചെയ്തു നോക്കൂ

നമ്മൾ മാസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ട ഒരു വഴിപാടിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ വഴിപാട് നമ്മൾ മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മാസം ഒരു പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസവും തടസ്സവും ഒന്നും ഒറ്റയടിക്ക് ഒന്നും വരില്ല ഉറപ്പാണിത് അനുഭവങ്ങൾ ആയിരമാണ് അത്തരത്തിൽ ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും അധികം ഈശ്വര സഹായം കിട്ടുന്ന നമുക്ക് മുട്ടുകളില്ല.

നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വഴിപാടിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഒരു ദിവസം ഗണപതി ഭഗവാന്റെയും ചൂട് അനുഭവപ്പെടുകയും ആർക്കും സാധിക്കാതെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മറ്റും വന്ന് പലതരത്തിൽ ചൂടിനെ ശമിപ്പിക്കാൻ ആയിട്ട് ശ്രമിച്ചു വെള്ളം ഒഴിച്ചു മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു ഒക്കെ ചൂട് തണുപ്പിക്കാനായിട്ട് കടുത്ത പരിശ്രമങ്ങൾ ചെയ്തു.

   

എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും യാതൊരു കാരണവശാലും ഈ ചൂട് ശമിക്കുകയുണ്ടായിരിക്കുമ്പോഴാണ് അതുവഴി വന്നത് ശിഷ്യരും എല്ലാം ചേർന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവിടുന്ന് എടുത്ത് കറുകകൊണ്ട് വന്ന് ശരീരം മുഴുവൻ തലേ ഉൾപ്പെടെ ഭഗവാന്റെ ശരീരം മുഴുവൻ കറുകകൊണ്ട് മൂടി.

അതോടുകൂടി ഈ ചൂട് വിട്ട പോവുകയും ഭഗവാൻ തൻറെ ചൂടലാ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് വരികയും ചെയ്തു ഇതാണ് ആ കഥ എന്ന് പറയുന്നത് അതോടെ എന്നുള്ളത് ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വസ്തുവായി മാറി. ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.