ഗർഭപാത്രത്തിൽ പുരുഷ ബീജം നിക്ഷേപിക്കുന്നത് എങ്ങനെ?

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ സ്വന്തം ബീജം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാം യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് കൗണ്ടിംഗ് നോർമൽ അതുകൊണ്ടുതന്നെ സ്ത്രീകളുടെ സൈഡിലും എല്ലാം നോർമലാണ് അങ്ങനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം നിങ്ങൾ എത്ര മാസമെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്തോളൂ ബീജത്തെ മാത്രം വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക നേരിട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതും സ്വന്തം ബീജം തന്നെയാണ് നമുക്ക് സ്വന്തം ബീജം കൊടുക്കുന്നത് .

പോലെ അതുതന്നെയാണ് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് പലരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു സംശയമാണ് ഐവിഎഫ് ചികിത്സയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വന്ധ്യത ചികിത്സയിൽ സ്വന്തം അണ്ഡവും ബീജവും തന്നെയാണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം കുഞ്ഞു തന്നെയാണോ നമുക്ക് തിരിച്ചു ലഭിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഈയൊരു ചോദ്യം വളരെ പ്രശസ്തമാണ് അതിന് ഓർമ്മകൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് iv നെക്കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരാൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ശരിയാണ് .

   

എനിക്ക് നോർമലി കുഞ്ഞു ഉണ്ടാകുന്നില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ എനിക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല ഒരു ചിന്തയായിരിക്കും നോർമലി ആര് ഒന്നും പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുന്ന ചിന്തയിൽ അങ്ങനെയാണ് വരുക അതൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ആ തെറ്റിദ്ധാരണ ഒന്നു മാറ്റുവാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്.

ഐവിഎഫ് ചികിത്സയിലേക്ക് ചിന്തിക്കുന്നത് തന്നെയും ഒരു കല്യാണം വിവാഹത്തിനുശേഷം മൂന്നുവർഷത്തോളം ശ്രമിച്ചിട്ട് കുഞ്ഞ് ആകുന്നില്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ആണ് അതായത് ടൈമിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.