ക്ഷീണം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത്

ആ കൂടുതല് പിന്നെ കാണാൻ വരുന്ന ഒരു പ്രമേഹം ഉള്ളവരാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ പലരും വരുന്നത് ഈ ഷുഗറിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം കാരണമാണ് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗറിന്റെ ഒരു വ്യതിയാനം കാരണമാണ് നമുക്ക് ക്ഷീണം ഉണ്ടാകുന്നത് കൂടിയാണ് പലരും വരുന്നത് നോക്കുമ്പോൾ ആ ഷുഗറിന് അത്ര വലിയൊരു പ്രശ്നമൊന്നും കാണുന്നില്ല റീസണബിൾ കൺട്രോളാണ് അങ്ങനെ വലിയ വ്യതിയാനങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ല.

അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ ഷുഗർ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാത്രം ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ക്ഷീണത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം നമ്മൾ ഇത് വേറെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന വളരെ കോഴ്സാണ് അനീമിയ. ഡയബറ്റിസ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസിന്റെ ഡ്രൈവ് കോൺസെപ്റ്റും കൂടുതലായി വരുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഈ പ്രമേഹത്തിന്റെ ഒരു അണ്ടർ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അനീമിയ എന്നുവെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ കുറഞ്ഞത് .

   

നമ്മൾ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ചികിത്സിക്കേണ്ട സാഹചര്യമാണ്. പ്രമേഹത്തിന്റെ മറ്റു പല കാരണങ്ങൾ കണ്ണിന് ബാധിക്കുന്ന കാര്യവും വൃക്കയെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യം പ്രമേഹം നിയന്ത്രണമല്ലാത്ത കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പലപ്പോഴും പല വീഡിയോസും ഒരു അഡ്വൈസ് കിട്ടി പലർക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാവുന്നതാണ് .

പക്ഷേ അനീമിയെ കുറിച്ച് പലപ്പോഴും നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹീമോഗ്നിക്കുന്ന സാഹചര്യം പലപ്പോഴും ആൾക്കാരെ അത്ര വലിയ കാര്യമായി നോക്കാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷീണത്തിനുവേണ്ടി വേറെ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വേറെന്തെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം വരാറുണ്ട്.ബാക്കി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.