കരൾ ക്ലീനാവാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത്

ഒരുപക്ഷേ തുടക്കകാലഘട്ടത്തിൽ അവഗണിക്കപ്പെടുകയും പിന്നീട് രോഗം മൂർച്ഛിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ സങ്കടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഫാറ്റി ലിവർ എന്ന് പറയുന്നത്.ഇന്ന് നമ്മൾ പലരും കുറിച്ച് വളരെയധികം ബോധവാന്മാരാണ് ഇന്ന് അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് പലപ്പോഴും ഗ്രേഡ് ഫാറ്റി ലിവർ ആയ ആൾക്കാരെ തന്നെ ധാരാളമായി ക്ലിനിക്കിലേക്ക് വരികയും എങ്ങനെ ഇതിനെ മറികടക്കാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക ചെയ്യാറുണ്ട്.

കാണുന്ന രോഗങ്ങളിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെയും മൂലക കാരണമാണ് ഇൻസുലിൻ അസിസ്റ്റൻറ് ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അകത്തുള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ട് ആക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ്. ശരീരത്തിന് അകത്തുള്ള കോശങ്ങളിലെ എനർജി എടിപി എന്ന് പറയുന്ന ഗാനങ്ങൾ കുറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിൽ കൂടുതൽ എനർജി ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് വിവരം നമ്മുടെ പാൻക്രിയാസിലേക്ക് പോവുക .

   

കൂടുതലായി ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും. കൂടുതലായിട്ട് വരുന്ന ഇൻസുലിൻ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് വീണ്ടും എനർജി കുറവായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാകും കോശങ്ങൾക്ക് എനർജി കുറവായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവും.ബാക്കി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.