ഇൻസുലിൻ എടുക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്

ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രമേഹരോഗികൾക്ക് എല്ലാവരും ഏകദേശം ഒരു പ്രമേഹരോഗികളെ ഏകദേശം ഒരു 50% ആൾക്കാരെങ്കിലും എടുക്കുന്നവരാണ്. പലകാര്യ ആവശ്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രമേഹ രോഗികളിൽ വരാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ ഒത്തിരി കൂടി ഒരു നിയന്ത്രണം കിട്ടാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ തുടങ്ങിയതായിരിക്കാം .

ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്ന വ്യക്തികൾ ആയിരിക്കും. ടെമ്പറേച്ചർ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ കിട്ടണമെന്നില്ല ഒരിക്കലും അത് ഫ്രീസർ അല്ലെങ്കിൽ ഐസ്ൻ്റെ മോളിലോ നമ്മൾ വെക്കുന്ന സാഹചര്യം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകരുത്. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അത് മിക്കവാറും ഫ്രീസായാൽ അതിൻറെ പൊട്ടൻഷ്യൽ പോവും നമുക്കത് പിന്നീട് എടുത്താലും അത് നമുക്ക് പിന്നീട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല .

   

അതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് എപ്പോഴും പലപ്പോഴും പേഷ്യൻസ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം എനിക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് എപ്പോഴും വെക്കാൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള വകുപ്പില്ല ആ പ്രവർത്തി അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജ് ഇല്ലാത്ത വ്യക്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആക്സസ് ഇല്ലാത്ത വ്യക്തികളിൽ എന്ത് ചെയ്യും .

എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കിൽ വരാറുണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരു ട്രാവലിങ്ങിന് പോകാനുണ്ട് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാനുണ്ട്. രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം ഇല്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യം വരാം നമുക്ക് റൂം നമുക്ക് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ കീപ്പ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.