ചക്കുളത്തുകാവ്അമ്മയുടെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണോ

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ തലവെടി പഞ്ചായത്തിൽ നീരാറ്റുപുറത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ക്ഷേത്രമാണ് ചക്കുളത്തുകാവ് ശ്രീ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം സങ്കല്പത്തിൽ കിഴക്കോട്ടായാണ് ദർശനം ചക്കുളത്തമ്മ എന്ന പേരിൽ ഈ മഹാമായ കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നു കൂടിയതാണ് ഭഗവതിയുടെ പ്രതിഷ്ഠ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ മഹാഗണപതി പരമശിവൻ സുബ്രഹ്മണ്യൻ ഹനുമാൻ വിഷ്ണു ശാസ്താവ് നവഗ്രഹങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഉപദേവതകളും ഉണ്ട്.

ഈ അവസരത്തിലാണ് മദ്യവിമുക്തപ്രതിജ്ഞ ഇവിടത്തെ ഒരു അനുഷ്ഠാനമാണ് ഒന്നിന് തുടങ്ങി 12നാണ് 12 നോയമ്പ് അവസാനിക്കുന്നത് ഈ സമയത്ത് ധാരാളം ഭക്തർ ഇവിടെ വ്രതം എടുത്ത് ദർശനം നടത്താറുണ്ട്. ഇവിടെ വിശേഷമാണ് ഐതിഹ്യം വെട്ടാൻ പോയ ഒരു വേടൻ തന്നെ കൊത്താൻ വന്ന സർപ്പത്തെ വെട്ടി .

   

പക്ഷേ അത് ചത്തില്ല പിന്നീട് സർബത്ത് ഒരു കുളിക്കരയിലെ കുറ്റിനു മുകളിൽ കണ്ടപ്പോൾ വേടൻ വീണ്ടും അതിന് ആക്രമിച്ചു പക്ഷേ ഇത്തവണ കുറ്റപ്പെടുത്തി ജലപ്രവാഹം ഉണ്ടായി. അമ്പരന്നു നിന്ന് വേദന മുൻപിൽ ഒരു സന്യാസി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു കുടുംബവും അവിടെ എത്തിയിരുന്നു .

വെള്ളത്തിന് പാലും തേനും കലർന്ന നിറം വരുമ്പോൾ ജലപ്രവാഹം അവസാനിക്കും എന്ന് സന്യാസി അവരോടു പറഞ്ഞു നടത്തിയ വെള്ളമാണ് ഒരു വിഗ്രഹം കാണാമെന്നും അദ്ദേഹം അവരോട് പറഞ്ഞു അതിനെ ദേവത ആയി സങ്കൽപ്പിച്ച് ആരാധിച്ചാൽ സർവ്വ ഐശ്വര്യവും ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞു.ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.