തൈറോഡ് മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത്

ഒരുപക്ഷേ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ ഡിസീസാണ് തൈറോയ്ഡ് തൈറോയ്ഡ് രോഗങ്ങൾ പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ ഹോർമോൺ ആയ തൈറോയ്ഡിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നത് ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസോഡർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ്.

വരുന്ന ഹൈപ്പോതൈറോയിഡ് രോഗങ്ങളിൽ ഹാഷിം ഓട്ടോ എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവയാണ് അതായത് നമ്മൾ കരുതുന്നതുപോലെ ഈ പറയുന്ന രോഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഹോർമോണും ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് മാത്രമല്ല മറിച്ച് അതിൽ ഭൂരിഭാഗവും വരുന്നത് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയുമായി പ്രതിരോധശേഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്.

   

അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത് വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടെ കൂടി ആണോ എന്ന് നോക്കേണ്ടത് കാര്യമില്ല എന്നാണ് വാദം ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ തൈറോയ്ഡ് രോഗം ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അവർക്കും ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണൽ രോഗം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത്.

അതിന് സാധാരണയായി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പോതൈറോസിസ് കാര്യമാണ് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ടി എസ് എച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് ടെസ്റ്റുകളും കൂടിയുണ്ട് ഒന്ന് ഗ്ലോബലിൻ ആൻറി ബോഡി ആൻ്റി ടീ പീ യോ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്.ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.