ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ശ്രദ്ധിക്കുക

കരൾ രോഗങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള പൊതുവായ പ്രസ്തുതകളാണ് രോഗങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു വർഷങ്ങളായി നമ്മുടെ കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും ഒത്തിരി വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ആഗമനം ലോകത്തിലെ കണക്കുകയാണെങ്കിൽ കരൾ രോഗം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മരണങ്ങളിൽ ഏകദേശം 20% ത്തോളം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലാണ് നടക്കുന്നത്.

കരൾ രോഗങ്ങളുടെ ചികിത്സകൾ പലതും വളരെ സങ്കീർണമായ ചികിത്സകളും പലതും വളരെ എക്സ്പൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ചികിത്സകളുമാണ് രോഗങ്ങളുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് പോകുന്നതിനു മുന്നേ ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രതിരോധിക്കാൻ പറ്റും ഇത് എങ്ങനെ തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എന്ന കാര്യങ്ങളുടെ പറ്റി നമുക്ക് ഒരു പൊതുവായ അവബോധം ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ്.

   

ഫിറോസിസ് കുറച്ചു വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ചിലവർക്ക് കാൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അസുഖങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്ന് അറിയുന്നതിന് ലിവറിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്. വയറിന്റെ വലതുഭാഗത്തായിട്ട് പ്രാചീരത്തിന്റെ താഴെയായി ശ്രുതി കൊള്ളുന്നു.

500ല്‍ പരം വൈവിധ്യമാർന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ കരൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷനുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ ഡൈജഷൻ ആയതിനുശേഷം രക്തക്കുഴലുകൾ ലിവറിലേക്ക് ആദ്യം പോകുന്നത്.ബാക്കി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.