കറ്റാർവാഴ കൊണ്ട് ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അത്ഭുതഗുണങ്ങൾ

പ്രോ ബയോടിക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ഗുണപ്രദമായിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയകളാണ്. അതുപോലെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇത് നല്ല പ്രോബയോട്ടിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും.കറ്റാർ വാഴ ഒരു പീസ് നിങ്ങൾ എടുത്ത് അത് മുറിച്ച് അതിൻറെ പഴുപ്പ് മാത്രം ഒരു സ്പൂൺ വെച്ച് കോരിയെടുക്കുക കുറച്ച് സമയം വയ്ക്കുക .

മാറിപ്പോയതായിട്ടുണ്ട് അതൊരു ടോക്സിനാണ് 200 ഗ്രാമോ അല്ലെങ്കിൽ 250 ഗ്രാമോ നിങ്ങൾ അത് മാറ്റിവെക്കുക നല്ല ശുദ്ധമായ വെല്ലമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുശേഷം മാത്രം എടുക്കുക അളവിൽ എടുക്കുക ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ ഒരു മിക്സ് ആയി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ജാറിനകത്ത് സൂക്ഷിക്കാം ഏറ്റവും നല്ലത് ഓരോ ചെറിയ ലെയർ അലോവേരയുടെ പഴുപ്പു വയ്ക്കുക .

   

അതിൻറെ മുകളിൽ അതേ അളവിൽ ആയിട്ട് വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ജാഗരി വെക്കുക വീണ്ടും കറ്റാർവാഴയുടെ ജെല്ല് ജാഗരി ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വച്ചതിനുശേഷം രണ്ടോ മൂന്നോ സ്പൂണ് നമ്മുടെ ആപ്പിൾ സിഡർ വിനഗർ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ വളരെ കൃത്യമായ ഒരു തുണി വെച്ച് വളരെ സൂക്ഷിക്കുക.

ഡയറക്ടറായിട്ട് അടിക്കാത്ത വശത്തേക്ക് അത് മാറ്റിവെക്കുക ഒരാഴ്ചയോളം നിങ്ങൾ അതിനെ മാറ്റി വെക്കേണ്ടതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ ഇതെടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വളരെ നല്ല ഫെർമെൻറ് ചെയ്ത് നല്ല ഒരു പ്രോബയോട്ടിക് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. ബാക്കി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.