കുടംപുളിയുടെ ചില ഗുണങ്ങൾ

നമുക്കെല്ലാം സുപരിചിതമായ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് മുറ്റത്തെ മുല്ലയ്ക്ക് മണമില്ല എന്നുള്ളത് കുടംപുളി കളയാനുള്ളതാണെന്നാണ് നാം വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പുളി എന്നിങ്ങനെ വിവിധ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കുടംപുളി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സുലഭമായി ലഭിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ആഹാരമായും പരമ്പരാഗതമായി ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നു .

കുടംപുളിയുടെ തോടിൽ അമ്പലങ്ങൾ മാംസ്യം കൊഴുപ്പ് ആഹാരമായും പരമ്പരാഗതമായി ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നു കുടംപുളിയുടെ തോടിൽ അമ്ലങ്ങൾ മാംസ്യം കൊഴുപ്പ് അന്നജം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഹൈഡ്രോക്സിൽ എന്നിവയാണ് പ്രധാന അമ്ലങ്ങൾ പൊട്ടാസ്യം എന്നിവയുമുണ്ട്. രോഗങ്ങൾക്ക് ചികിത്സയായി മേൽത്തൊലി അരച്ച് പുരട്ടാവുന്നതാണ്.

   

പ്രമേഹരോഗികൾ ദിവസവും കുടംപുളി കഴിക്കുന്നത് രക്തത്തിൽ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നുരോഗങ്ങൾക്ക് ചികിത്സയായി മേൽത്തൊലി അരച്ച് പുരട്ടാവുന്നതാണ് പ്രമേഹരോഗികൾ ദിവസവും കുടംപുളി കഴിക്കുന്നത് രക്തത്തിൽ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു ഒന്നുമല്ലാതെ ശരീരത്തിലെ ചീത്ത കൊളസ്ട്രോളിന് കുറയ്ക്കാനും അതുവഴി ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളെ തടയാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നതാണ്.

ഉന്മേഷ ധാന്യയായ ഹോർമോൺന്റെ അളവ് ഉയർത്താൻ സഹായിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ദിവസവും മുഴുവനും ഉന്മേഷത്തിനിടയാക്കാനും സഹായിക്കും കമ്പനികൾ ഇതിന്റെ വിപണി സാധ്യതകൾ മനസ്സിലാക്കി ഇതിനെ ക്യാപ്സൂൾ രൂപത്തിലും ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ എത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഗുണം ഏറ്റവും അധികം മനസ്സിലാക്കിയത് യൂറോപ്യൻസുകളാണ് ഇത്തരം ക്യാപ്സുകളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും അവർ തന്നെയാണ്.ബാക്കി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.