ഈ മാതാപിതാക്കൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ അറിയണോ

എന്തുവാ പ്രക്ഷോഭ രാവിലെതന്നെ തുടങ്ങിയോ മോനുമായിട്ടുള്ള അംഗം കിടക്ക ഒക്കെ അലങ്കോലമാക്കി ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ആൺകുഞ്ഞ് നല്ല രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ അടിച്ചു വഴിതെറ്റും നന്ദൻ കുഞ്ഞിനെ വാരിയെടുത്ത് ആശ്വസിപ്പിച്ചു. പൊന്നച്ചൊരു പരുവമാക്കി ചെക്കനെ സ്കൂളിൽ നിന്നും വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന വഴി ബേക്കറിക്കട നിരങ്ങി ഇറങ്ങി അവൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് മൊത്തം വാങ്ങിക്കൊടുക്കും.

പിന്നെങ്ങനെ അവൻ വീട്ടിലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരുപാട് കൊതിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ പിന്നെ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ കൊതിയോടെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് വാങ്ങി തരാൻ ആളില്ലായിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ കൊതിച്ചതൊക്കെ ഇന്ന് വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓർമ്മകളുടെ മനസ്സൊന്ന് സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ നന്ദൻ്റെ മിഴികൾ പതിയെ നിറഞ്ഞു.

   

പ്രക്ഷോഭ പതിയെ തിരിഞ്ഞുനിന്നു എന്തുപറഞ്ഞാലും അവസാനം നന്ദൻ പഴയ ഓർമ്മയുമായി തന്നെ കരയിക്കും ഇവിടെ ഒപ്പം ചേർന്നാൽ ഇനിയും ഇതൊക്കെ ആവർത്തി പ്രചോദനമാകും.അവൻ്റെ മുന്നിൽ വച്ച് സംസാരിക്കരുത് ശീലമാകും സ്കൂളിൽ നിന്നു വന്നാൽ ഒരുവക പഠിക്കില്ല ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചാൽ അങ്ങോട്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാം കാണിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല .

കൊച്ചു ടി വി മാറി മാറി വെക്കും ഉറങ്ങുന്നത് രാത്രി 11 എണിക്കുന്നത് 8 ഇത് ശരിയാവില്ല ഏട്ടൻ എന്നെ വഴക്കു പറയുന്നത് അത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് പ്രക്ഷോഭ അടുക്കളയിലേക്ക് പോയി മകനെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു കിടക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞു.ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.