ഈ ക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയേണ്ടത്

മഹാകാളിയുടെ ഉഗ്രരൂപമായ ഭദ്രകാളി ആണ് ഇവിടെ പ്രതിഷ്ഠ ഈ ക്ഷേത്രം ശരിക്കും ഒരു ശിവക്ഷേത്രം ആയിരുന്നു പിന്നീട് മറ്റൊരു ശ്രീകോവിൽ പണിത് ഭദ്രകാളിയുടെ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തി ആറാമത്തെ അവതാരമായ പരശുരാമനെ ദാരിദ്ര എന്ന രാക്ഷസൻ നിരന്തരമായി ഉപദ്രവിച്ചു തുടർന്ന് പരശുരാമൻ ശിവഭഗവാനോട് സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും.

ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അടുത്ത് ശക്തി പഴശുരാമൻ ശക്തി ദേവിയായ ഭദ്രകാളി ശിവക്ഷേത്രത്തിന് അടുത്ത് പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയത്.ശ്രീകോവിലിനടുത്ത് ആയി സ്പത മാതൃകയിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നു ഗണപതി പടിഞ്ഞാറോട്ട് വീരഭദ്ര സ്വാമി കിഴക്കോട്ടുമായി ശ്രീകോവിലിന്റെ അടുത്ത് പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നു .

   

ക്ഷേത്രങ്ങളും ഉണ്ടായത് ക്ഷേത്ര മാതൃക നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രശസ്തമായ സിലപതികാരം എന്ന കൃതിയിലെ നായിക ദേവിയുടെ വിഗ്രഹത്തിൽ അലിഞ്ഞു മോശം നേടി എന്നാണ് വിശ്വാസം ദേവിയുടെ ശക്തി വർധിപ്പിച്ചു.പൂജ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം നമ്പൂതിരിമാർക്കും മാത്രമാണ് നിർത്തലാക്കിയപ്പോൾ കൊടുങ്ങല്ലൂരും ആചാരം നിർത്തലാക്കി സാമ്പത്തികമായി നിൽക്കുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ക്ഷേത്രമാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ക്ഷേത്രം .

ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മീന മാസത്തിലെ തിരുവോണം നാളിൽ നടക്കുന്ന കോഴിക്കല്ലു മൂടൽ ചടങ്ങോടെയാണ് ഭരണി മഹോത്സവത്തിന്റെ തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്. ഏഴുദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് അശ്വതി കാമറക്കുന്നത് ദിവസം ഭരണി മഹോത്സവം ആചരിക്കുന്നു.ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.