യൂറിക്കാസിഡ് കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാം

ഇക്കാലത്ത് സർവസാധാരണയായി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് യൂറിക്കാസിഡ്.യൂറിക്കാസിഡ് എന്നാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കണ്ടുവരുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങളിൽ ഉള്ള ആയിട്ടുള്ള ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ ശരീരം ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അത് കൂടാതെ തന്നെ ഭക്ഷണത്തിൽ ധാരാളമായി സാധാരണഗതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന .

ശരീരത്തിൽ യൂറിൻ വഴിയോ മലം വഴിയോ പുറത്ത് പോവുന്നത് ആണ് കൂടുതലായും 70 മുതൽ 80 ശതമാനം വരെ 20% മുതൽ 30 ശതമാനം വരെ മലത്തിലൂടെ അത് പുറത്തേക്ക് പോകാറുണ്ട്. ചുരുക്കം ചിലരിലും ക്രോണിക് ഗൗട്ട് കൂടുതൽ ആണ് അവർക്ക് കിഡ്നി സ്റ്റോൺ വരാനുള്ള ചാൻസും കൂടുതലാണ്സാധാരണയായി കാണുന്ന ചെയ്യുമ്പോൾ സംബന്ധമായ വേദനയോ മൂത്രക്കല്ല് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല .

   

ഇവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചികിത്സ നിർബന്ധമായി വരുന്നതല്ല ഇനി എന്തൊക്കെ ലൈഫ് ചേഞ്ച് വരുത്താം എന്ന് നോക്കാം അതിനെ അമിതവണ്ണം കുറക്കാൻ ശ്രമിക്കണം നോർമൽ പ്രകാരമുള്ള ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ശരീരം വണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കണം നിർബന്ധമായും രണ്ടാമതായി നല്ലവണ്ണം വെള്ളം കുടിക്കണം ഒരു മൂന്നു ലിറ്ററോളം വെള്ളം ഒരു ദിവസം കുടിക്കണം.ബാക്കി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.