ഗ്യാസ്ട്രബിൾ പെട്ടെന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം

പല രോഗികളും ആദ്യം തന്നെ പറയാറുള്ളത് എനിക്ക് വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അസിഡിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന രീതിയിലാണ്.പല കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും പൊതുവായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ധാരണ അതൊക്കെ അസിഡിറ്റി കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതാണ് എന്ന് പൊതുവായി അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ശരീരത്തിൽ അസിഡിറ്റി കൂടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വലിയ എന്തോ പ്രശ്നമാണ് എപ്പോഴും കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഒരു ചോദ്യം മനുഷ്യന്റെ കുടലിന്റെ പിഎച്ച് എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ആണെങ്കിലും പല പഠനങ്ങളും പറയുന്നത് മനുഷ്യൻറെ ആമാശയത്തിന് അകത്തുള്ള പിഎച്ച് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 1.5 ആണ് 1.5 ആണ് അതായത് ഒരു മാംസ ബുക്കിനെക്കാൾ കൂടുതൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് ഒരു കാലാവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ ആമാശയത്തിന് അകത്തുള്ളത്.

   

ഇനി എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു മനുഷ്യന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അസിഡിറ്റി പ്രകൃതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക ഉത്തരം വളരെയധികം ലളിതമാണ് ഈ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തനം എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഇതിൻറെ വിവരണം കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും. എന്തിനാണ് ഒരു സസ്തനിയുടെ അകത്ത് ആസിഡ് ഉള്ളത് രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്.ബാക്കി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.