പ്രമേഹം നോർമൽ എത്താൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത്

പ്രമേഹത്തിന് കാരണം ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ നിന്നും ജീവിതശൈലിനെയും ഇന്ന് പരിശോധനകളുടെ രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസ് കൂടുന്നതിനും വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് തന്നെ കണ്ടെത്താനും പ്രമേഹത്തെ പൂർണമായി പ്രതിരോധിക്കാനും കഴിയുന്നത് വർഷങ്ങളായി 20 വർഷങ്ങളായി മരുന്നും എടുക്കുന്നവർക്ക് പോലും മരുന്നിൽ നിന്നും ഇഞ്ചക്ഷനിൽ നിന്നും അവരുടെ സൈഡ് നിന്നും മോചനം നേടാൻ കഴിയുന്നതേയുള്ളൂ.

ജീവിതശൈലി ക്രമീകരണത്തിനോട് പൂർണമായും മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്ന ഈ രോഗത്തിനായി മരുന്നു ഇൻസുലിനും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ എടുക്കുക അവസാനം സ്പർശനശേഷി കേൾവി കുറവ് വേദന അറിയാത്തതും തുടങ്ങിയവയെല്ലാം സംഭവിക്കുകയും വൃണങ്ങൾ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളും പലതരം അസ്വസ്ഥതകളും മൂലം കഷ്ടപ്പെടുന്നവർ നിരവധിയാണ്.

   

ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഷുഗർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരുന്നു നേരത്തെ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയാൽ നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ നശിക്കുന്നത് തടയാനായി കഴിയും. നോർമൽ ലൈഫ് നമുക്ക് മരുന്നുകൾ ഒന്നുമില്ലാതെ അതിനെ ടോട്ടലി റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്.

ഡയബറ്റിസും ഇൻസുലിൻ കുറെ എടുത്തതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമാവില്ല അത് മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം മാത്രം എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അതും മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടുകൂടി തന്നെ നമ്മൾ മരുന്നുകൾ എടുക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത്.ബാക്കി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.