ഗർഭപാത്രം നീക്കം ചെയ്ത ശേഷം അറിയേണ്ടത്

യൂട്രസ് പോയല്ലോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും മാറി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുണ്ട്. ഒരു സ്ത്രീയാണെന്ന് ആർക്കും മനസ്സിലാവാത്ത ഒരു അവസ്ഥ കാരണം കൃത്യമായി മെൻസസ് ഇല്ല സ്ത്രീകൾക്കും ഉണ്ടാവേണ്ട പല ഒരു മുഖത്തിനുള്ള തെളിച്ചമോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്കിൻ ഉള്ള ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു രോഗങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.

ഹോർമോൺ എല്ലാം താളം സ്ത്രീകളെയല്ല കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീ ആണെന്നുള്ള തോന്നല് വരുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പല രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നവർ ഉണ്ട് ഗർഭപാത്രം മാത്രം എടുത്തു കളയും രണ്ടും കൂടെ എടുത്ത് കളയാറുണ്ട് എത്ര കാലം തന്നെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ആറാഴ്ച ഒന്നരമാസം കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആവശ്യമാണ്.

   

ഈ സമയത്ത് എടുക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ഒരു സാധനങ്ങളും ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല സെക്സ് ഏർപ്പെടാൻ പാടില്ല കാര്യങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ മാസവും അണ്ഡാശയങ്ങൾ എന്ന് പുറത്തുവരികയും ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനുശേഷവും ബ്ലീഡിങ് കാണുകയാണെങ്കിൽ.

നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ട്രീറ്റ്മെൻറ് എടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് കാണാറില്ല സെക്ഷൻ ആക്ടീവ് ആയിട്ട് ഏർപ്പെടാമോ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രമാണ് സെക്ഷ്വൽ ബന്ധപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നത്.ബാക്കി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.