നമ്മുടെ ഹാർട്ടിന്റെ ആരോഗ്യം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത്

ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഭക്ഷണക്രമവും ഹൃദ്രോഹവും എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് പലർക്കും എന്ത് കഴിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ ഒരു തെറ്റ് ധാരണ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്.ചികിത്സ സംസാരിക്കുകയും മരുന്ന് കുറിപ്പ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തതിനുശേഷം പോകാൻ നേരത്ത് കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ ചോദിക്കുന്നു.

ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്തൊക്കെ കഴിക്കാം സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും വിശദമായി സംസാരിക്കാൻ പറ്റാറില്ല ഈ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് പല രോഗികളും മനസ്സിലാവുകയും ഇല്ല. വൃക്ക സമൃദ്ധമായ രോഗമുള്ള വളരെയധികം ആണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ കഴിക്കാവോ എന്ന് ചോദിച്ച് മാത്രമേ കഴിക്കാം അല്ലാത്തവർക്ക് ധാരാളം കഴിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് പറയുന്നത് .

   

നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ എന്നാണ് അതൊരു പ്രശ്നമാണ് അതിൻറെ ലഭ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ നമ്മുടെ അധികാരികൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ആളുകൾ ഇതൊക്കെ ധാരാളമായി പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും വാങ്ങി കഴിക്കുക പറയാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം അന്നജ ആഹാരത്തിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് അരി ആഹാരം കഴിക്കാത്തവർ ആരും ഉണ്ടാവില്ല.ബാക്കി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.