വ്യായാമങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യാതെ ഇരിക്കരുത്

നമ്മുടെ സെക്ഷ്വൽ ഫംഗ്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മസിൽസും നമ്മുടെ ഏരിയയിൽ ഉള്ള മസിൽസും എല്ലാം നന്നായിട്ട് വ്യായാമം വേണ്ട മസിൽസിന് വ്യായാമങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലേ പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ അത് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ചിന്തിക്കണം കാരണം ആ മസിൽസിന്‍റെ ഫംഗ്ഷനിൽ ഫംഗ്ഷനിങ്ങിനും വളരെയധികം ഹെൽപ്ഫുളായ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ നിർണായകമായ സംഗതിയാണ് പലർക്കും പല പുരുഷന്മാർക്കും ഈ ഉദാഹരണക്കുറവും.

ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായി ശേഷിക്കുന്നുണ്ട് അവർ പുറത്തു പറയാൻ മടിക്കുകയാണ് കാണണം ആരോടും സംസാരിക്കണം പലപ്പോഴും വിപണിയിൽ കിട്ടുന്ന മരുന്നുകൾ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചു നോക്കി പരാജയം ആയി പോവുകയാണ്. കോൺടാക്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുറന്ന് സംസാരിക്കാനായിട്ട് മലയാളികൾക്ക് മടിയാണ് ഡോക്ടർമാർക്കും ഒരു പരിധി വരെ നിനക്ക് സമ്മത ചമ്മലോ മടിയോ ഒന്നും വിചാരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ആളുകൾക്കും വ്യക്തമായിട്ടും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സംഗതി തന്നെയാണ് സെക്സ് പറയുന്നത്.

   

ഒരു മനുഷ്യൻറെ രണ്ടാം വിശപ്പ് തന്നെയാണ്. തുറന്ന സംസാരിക്കാനായിട്ട് യാതൊരു മടിയും വേണ്ട ഒരു സുഹൃത്തിനോട് എന്നപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സഹോദരനോട് തന്നെ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് തുറന്നു സംസാരിക്കും വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ സംശയവൃത്തി വ്യക്തി മാത്രമല്ല ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും കൂടുതലായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ് എടുക്കുകയും വേണം.ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.