ഫാറ്റി ലിവർ മുഴുവനായും മാറ്റി എടുക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത്

നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ആരോഗ്യം പ്രശ്നമാണ് കരൾ വീക്കം അതായത് ഫാറ്റി ലിവർ. ഏതെങ്കിലും സ്കാൻ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് പക്ഷേ അതിൻറെ കൂടെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെ മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല പിന്നെ ഉള്ളത് ക്യാൻസർ കണ്ടീഷൻ അങ്ങനെയാണ് കിടക്കുന്നത്.

മദ്യപാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ആൽക്കഹോൾ ഫാറ്റി ലിവർ ആൻ ആൽക്കഹോൾ ആളുകൾക്ക് സംഭവിക്കുന്ന കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ആത്മ കണ്ടീഷനുണ്ട് അതായത് ഈ കാരണം കൊണ്ട് നമ്മുടെ കോശങ്ങളുടെ ഡാമേജ് കൊണ്ടും കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞ് പക്ഷേ ഒരു തുള്ളി പോലും കഴിക്കാത്ത ആളുകൾക്കും ഈ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും എന്നാലും ഒരു പ്രധാന കാരണമായി വരുന്നത് മദ്യപാനവും ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് മൂന്നാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്.

   

നമ്മുടെ പാരമ്പര്യമാണ് ഏഷ്യൻസിന് മൊത്തമായിട്ടുണ്ട് എന്നാലും നമ്മൾ എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു കാര്യം സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സിനിമ കാര്യമാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധപ്പെട്ട വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. പ്രമേഹവും ആ ബ്ലോക്ക്കളും എല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണക്ട് ആണ് ഒരു 5% വരെ കുഴപ്പം അഴിഞ്ഞുകൂടാ അത് കുഴപ്പം ഇല്ല.ബാക്കി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

https://youtu.be/m9sBSu7wi00