ടീച്ചറുടെ കല്യാണം മുടക്കുന്ന ആളെ കണ്ട് എല്ലാവരും ഞെട്ടിപ്പോയി

പെണ്ണാണോ നിനക്ക് ഒരു മനസ്സാക്ഷി ഉണ്ടോടി സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ ഭർത്താവിനെ വാങ്ങിയ ദുഷ്ടത്തി നിനക്കൊരു ആണിനെയാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നടത്തുന്നവരെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുകപോലും ചെയ്യാതെ ഭർത്താവിനൊപ്പം കുഞ്ഞിനെയും ആരോടൊക്കെ നടന്നത് തീവ്ര വേദനയോടെയാണ് ഞാൻ കണ്ടു നിന്നത്.ഒരിക്കൽ വരുന്ന കല്യാണ ആലോചന മുടങ്ങുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു.

ഒരിക്കൽ അതിനെപ്പറ്റി ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞത് അവൾ വിവാഹം കഴിച്ചു പോകുന്നത് അവളുടെ സഹോദരന്മാർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതു കൊണ്ടാണ് എല്ലാ വിവാഹങ്ങളും ഇങ്ങനെ മുടങ്ങുന്നത് എന്ന് കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ചോദിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലായി അവിടെ സഹോദരന്മാരുടെ കുടുംബത്തിലെ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അയാളുടെ ഭാര്യ മരിച്ചിട്ട് പോയ വർഷങ്ങളായി അയാളുടെ മക്കളെല്ലാം വിവാഹിതമാണ് .

   

കുറച്ചു പ്രായം കൂടുതലുള്ള അയാളെ കൊണ്ട് എത്തിക്കാൻ അവിടെ നാത്തൂ മൂത്ത സഹോദരൻ കൂട്ടുനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ അവളോട് എന്തുപറയണമെന്ന് പോലും അറിയില്ലായിരുന്നു ദിവസങ്ങൾ മുന്നോട്ടുപോകുകയും പറഞ്ഞു ഒന്ന് രണ്ട് മാരന്മാർ ദിവസങ്ങൾ മുന്നോട്ടുപോകുകയും ഒരിക്കൽ അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു സമീപവാസികളായ ഒന്ന് രണ്ട് മാന്യന്മാർ അവളെ പലതരത്തിലും ശല്യപ്പെടുത്തുന്നതായി അവരുടെ രണ്ടാം ഭാര്യയുടെ .

നിഷ്ക്രിയ കുറച്ചൊന്നുമല്ല അമ്പരപ്പെടുത്തിയത് അങ്ങനെ കലങ്ങിയും തെളിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ റഷ്യയ്ക്ക് ഷെഫീക്കിന്റെ ആലോചന വരുന്നത് അയാൾ ആദ്യം ഒരു വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അതിൽ മക്കളൊന്നും ഇല്ലെന്നും അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനാണ് അവളോട് പറഞ്ഞത് അയാളെ കിട്ടാൻ സമ്മതമാണെന്ന് കണ്ടു പറയാൻ. ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.