കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ സത്യവും മിഥ്യയും മനസ്സിലാക്കാം

സാധാരണഗതിയിൽ കൊളസ്ട്രോളിന്റെ ചീത്ത വശങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് നമുക്ക് കൊളസ്ട്രോളിന്റെ നല്ല വശങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരംഭിക്കാം. നടത്താൻ വേണ്ടി കൊളസ്ട്രോൾ ഒരു വില്ലന്റെ പൊസിഷനിലേക്ക് വരുന്നത് അത് പറയുന്നതിനുമുമ്പ് അതിലേക്കു എത്തുന്നതിനുമുമ്പ് എങ്ങനെയാണ് കൊളസ്ട്രോൾ ശരീരത്തിൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. ബ്രെയിൻ 50 % ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് .

ഒരു കൊഴുപ്പ് കൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾക്കും പ്രശ്നങ്ങൾക്കും അതിന് ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊളസ്ട്രോൾ ഒരു നല്ല മരുന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും. അതുകൊണ്ടാണ് ചിലപ്പോഴെങ്കിലും സ്റ്റാറ്റിന് അടങ്ങിയ മരുന്നു കഴിക്കുന്നവരോട് കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവരോട് കുറച്ചധികം കാലം പറയും ഓർമ്മശക്തിക്ക് അല്പം കുറവ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ .

   

എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് സാധ്യതയുണ്ട് കൊളസ്ട്രോൾ കുറയുന്നത് അനുസരിച്ച് ബ്രയിനിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ കുറയാനുള്ള സാധ്യതയും ഓർമ്മശക്തി കുറയാനുള്ള സാധ്യത പോലും ഉണ്ട് ബ്രയിൻ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൊളസ്ട്രോൾ ഒരു വില്ലൻ അല്ല. സിസ്റ്റം ഹോർമോൺസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ ഹോർമോണുകളുടെയും ഉൽപാദനം നടക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന കൊളസ്ട്രോൾ കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ബാക്കി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.