മൂലക്കുരു വീണ്ടും വരാതിരിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത്

വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് ആൾക്കാരെ കണ്ടുവരുന്ന ഏകദേശം ഒരു 75% ആൾക്കാരിലും ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ അവഗണിക്കുന്നത് ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് പൈയിൽസ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഭക്ഷണ രീതിയിലുമുള്ള ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ട് സമയത്ത് ഡോക്ടർ കൺസൾട്ട് ചെയ്യാൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുകയും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കണ്ടീഷനാണ് പറയുന്നത്. നാല് രീതിയിലാണ് മൂലക്കുരു കാണുന്നത് ഒന്നാമത്തെ നമുക്ക് പുറത്തായി ഒരു രീതികളും കാണുന്നില്ല.

വലിയ രീതിയിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മലബന്ധം ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ അസ്വസ്ഥതകളും കാണാറുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പുറത്തോട്ട് കാണുന്ന രീതിയിൽ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള വേദനയും അതിന് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇതിലും മലബന്ധവും അസ്വസ്ഥതകളും ചൊറിച്ചിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചില സമയത്ത് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്.

   

ചില കേസുകളുടെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന തടിപ്പ് തൊടുമ്പോൾ തന്നെ വേദനയും അസ്വസ്ഥതകളും ഒക്കെ കാണാറുണ്ട്. കോൺസ്റ്റിപേഷൻ എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാന ലക്ഷണം തന്നെ ആണ് ഭക്ഷണരീതികളും വ്യായാമ കുറവും പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള വെള്ളം കുടിക്കാത്ത ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് മലം നല്ല രീതിയിൽ.

നമ്മളുടെ പാസ് ചെയ്ത് പോണം എങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വ്യായാമം ഒന്നുമില്ലാതെ ഒരുപാട് നേരം ഓഫീസുകൾ ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് നേരം ഇരിക്കുന്നതും അതുപോലെ വരാൻ ഉള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്.ബാക്കി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ ആയി കാണുക.