ഇനി വൃക്കയിൽ കല്ല് വരാതിരിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത്

ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് വൃക്കയിലെ കല്ലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മൂത്രാശയത്തിൽ വരുന്ന കല്ലുകൾ അത് പല ആൾക്കാർക്കും പല ടൈമിലും പലപ്രാവശ്യം ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാകും അതിന്റെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനോ വരാതിരിക്കാൻ ഉള്ള കാരണങ്ങളും അത് പിന്നീട് പലപ്രാവശ്യം ആയിട്ട് വരുന്നതും തടയാനും നമുക്ക് കഴിയുന്നതാണ്.

പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് യൂറിക് ആസിഡ് സ്റ്റോൺ ഉണ്ട് മൂത്രത്തിൽ ഒരു പഴുപ്പ് വന്ന അതും സ്റ്റോൺ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ പല കാരണങ്ങളാൽ ഉണ്ടാവുന്നത് യൂസുകാരനും വരാം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയിട്ട് കാണുന്നതാണ് കാൽസ്യം പിന്നെ യൂറിക്കാസിഡ് സ്റ്റോൺസ് വരാൻ കാരണം നമ്മുടെ ഈ നോൺവെജ് ഐറ്റംസ് ഐറ്റംസ് വല്ലാതെ കഴിക്കുന്നവർക്ക് നോർമൽ യൂറിക് ആസിഡ് ലെവൽ ഒരു 5.56 വരെ ആകാം പക്ഷേ ആൾക്കാർക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ വരാം പ്രോട്ടീൻ വരുന്ന എന്ത് സാധനങ്ങൾ കഴിച്ചാലും.

   

അതിന്റെ ബൈപ്രൊഡക്റ്റാണ് യൂറിക്കാസിഡ്. അത് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാലും യൂറിക്കാസിഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ഫോർമേഷൻ വരാവുന്നതാണ് ഈ ക്രിസ്റ്റൽസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻറെ മുകളിൽ സ്റ്റോൺ ആയിട്ട് രൂപപ്പെടാം. കാരണങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. അത് നമ്മൾ അറിയണം സ്റ്റോൺ എപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടറെ കാണണം.

അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പ്രശ്നക്കാരനാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്. എപ്പോഴും എല്ലാരും പറയും കിഡ്നി സ്റ്റോൺ അല്ലെ വൃക്കയിലെ കല്ല് വന്നാൽ അസഹനീയമായ വേദന ഉണ്ടാകും അത് പക്ഷേ വൃക്കയിൽ നിന്ന് മൂത്രസഞ്ചിയിലേക്ക് ഘടിപ്പിക്കുന്ന ട്യൂബ് നിന്നും മൂത്രസഞ്ചിയിലേക്ക് വരുന്നത്.