14 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയോട് ചെയ്ത കാര്യം അറിയണോ

ഇവർക്ക് രണ്ടാൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസം വളരെ കുറവായിരുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ തങ്ങളുടെ മക്കളെ നല്ല രീതിയിൽ പഠിപ്പിച്ച് വലിയ എത്തിക്കണമെന്നായിരുന്നു ഈ അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും ആഗ്രഹം അതിനായി ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് മക്കളെ പഠിപ്പിക്കാനായി അവർ തീരുമാനിച്ചു രണ്ട് പെൺമക്കളാണ്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത വീട്ടിലെല്ലാം കളിക്കാൻ പോകാറുണ്ട് അത് ഏറ്റവും വലിയ വീടായത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും അവരെ മുതലാളി എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത്.

അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആണ് ആ വീട്ടിൽ ശാരദ ഇല്ല എന്ന കാര്യം രാജലക്ഷ്മിക്ക് മനസ്സിലായത് എന്നാൽ ഈ തീരെഷിന് 14 വയസ്സായ പെൺകുട്ടിയുടെ മോശമായ ഒരു ചിന്തയുണ്ടായിരുന്നു. ഈ രാജലക്ഷ്മിയുടെ കൈപിടിച്ച് അവൻ വീടിനകത്തേക്ക് വലിക്കുകയാണ് ഉടനെ രാജ രശ്മി അവിടെ വീട്ടിലേക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. രാജലക്ഷ്മിയും കൂടെ അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി രാജലക്ഷ്മി കുട്ടിയോടൊപ്പം കളിച്ചു തിരിച്ചുപോന്നു.

   

അങ്ങനെ മുൻപോട്ട് പോകുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് ഈ രാജലക്ഷ്മിക്ക് സ്കൂളിൽ ഒരു ഫാൻസി ഡ്രസ്സ് മത്സരം വന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്രാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യണം അങ്ങനെ രാജലക്ഷ്മിയും അമ്മയും കൂടി പൂക്കൾ കോർക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് എന്ന കാര്യം മനസ്സിലായത് അതിനെ ചെന്നപ്പോൾ ഇവളോട് പറയുകയാണ് .

നൂല് മെടിച്ചിട് വരാൻ രാജലക്ഷ്മിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നു. അങ്ങനെ നൂലുകള്‍ ചെന്നപ്പോഴാണ് രാജലക്ഷ്മിക്ക് മനസ്സിലായത് അവിടെ ശാരദയില്ല എന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നത് ദിനേശ് ഉടനെ തന്നെ രാജേഷിയുടെ കൈപിടിച്ച് അകത്തേക്ക് വലിച്ച് അവരെ ചെയ്യാനുള്ളതെല്ലാം ആ പെൺകുട്ടിയെ ചെയ്തു. ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.