ശരീരവേദന മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത്

പലതരം വിറ്റാമിനുകളും നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് ഏത് ഭക്ഷണത്തിൽ അറിയാം ഭൂരിഭാഗം സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വിറ്റാമിൻ കെ ആണ് അത് രണ്ട് തരമുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇലക്കറികളിൽ കിട്ടുന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്ന വിറ്റാമിൻ കെ വൺ കണ്ടീഷൻ പല കാര്യങ്ങളും ആണ് അതേപോലെതന്നെ കെട്ടു എന്ന് പറയുന്നത് കെ ടൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ആവശ്യം.

പക്ഷേ ഇതിൻറെ ഭാഗമായിട്ട് ഗ്ലൂക്കോസിനെ കേറ്റാൻ സമ്മതിക്കാതെ വരുന്ന സ്ട്രോങ്ങായിട്ട് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവസ്ഥയാണ് അതായത് കൂടുതൽ ആവശ്യമില്ല സഹായിക്കുന്നതിന്റെ പല ഘടകങ്ങളിൽ ഒരെണ്ണം അതുകൊണ്ട് പ്രമേഹ രോഗികൾ നിർബന്ധമായും കെ ടൂ കഴിക്കേണ്ടതാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതല് കാൽസ്യം നമ്മുടെ രക്തക്കുഴലുകളിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന കണ്ടിഷൻ ശരീരത്തിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലും അടിഞ്ഞു കൂടാറുണ്ട്..

   

എങ്ങനെ അടിഞ്ഞു കൂടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതലായി നമുക്ക് കൂടുതലായി കിഡ്നി സ്റ്റോൺ ഉണ്ടാവുന്നത് കെ ടൂ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കുറയുന്നതും കൂടിയാണ് അതുതന്നെ നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉൾപ്പെടുത്തണം. കറികളിൽ കിട്ടത്തില്ല അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അകത്ത് നല്ല ബാക്ടീരിയ അത് തന്നെ കെ ടൂ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതാണ്.ബാക്കി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.