കാലുകളിൽ കാണുന്ന ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ കരൾ രോഗത്തിന്റേതാണ്

അധികം ആരും ശ്രദ്ധിക്കാത്തത് കാരണം അത് വലിയൊരു ഇംപോർട്ടൻസ് അല്ലാതെ വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു അവയവമാണ് നമ്മുടെ കാലുകൾ.കാരണം പല ആളുകളും ആരെങ്കിലും പറയുന്ന സമയത്ത് ആണല്ലേ ഞാൻ ഇപ്പോഴത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നേ അതായത് കാലിൻറെ താഴെ തൊട്ട് മേലെ വശം വരെ രോമങ്ങളൊക്കെ പൊഴിഞ്ഞു പൊഴിഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല.

അതിന് കാരണം വേറെയാണ് സ്കിൻ രാക്ഷസസ് കുരുക്കളം പാടുകൾ കാരണം എല്ലാത്തിനും വേറെ കാരണങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ട് ഏത് കാരണം കൊണ്ടാണ് എന്ന് നമ്മുക്ക് അറിയില്ല കുറച്ചുകഴിയുമ്പോ ഫ്രൂട്ട്സ് ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും കഴിക്കാറുണ്ട് ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ ഒരു ആറുമണിക്ക് നാലുമണിക്ക് ശേഷം ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കാതിരിക്കുക.

   

പക്ഷേ ഈ ഒരു ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ കാര്യം തന്നെ രാത്രിയിലെ ലേറ്റ് ആയിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതും അതുപോലെ രാത്രിയിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒഴിവാക്കുന്നു പ്രശ്നങ്ങളൊത്തിരി കുറയാറുണ്ട്. ഫുഡ് അധികം ഹെവി ആയിട്ട് എടുക്കാതിരുന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഭൂരിഭാഗം അലർജി പ്രശ്നങ്ങളും കുറയും. സാധാരണ നമ്മൾ ചില ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് .

കാലിനെ കളർ മാറുന്നത് ചെറിയ ഒരു വൈലറ്റ് കളർ ആയും കുഴപ്പമില്ല ഇത് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ മാസങ്ങൾ ഒക്കെ ആ ഇത് ബ്ലാക്ക് കളറിലേക്ക് മാറും ഇത് കാലം മൊത്തത്തോടെ ഒരു കറുപ്പ് കളറിലേക്ക് മാറി വരുന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള മാറ്റം ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.ബാക്കി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.