വ്യായാമം ചെയ്യുന്നവർ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്

ഹൃദയാരോഗ്യം പരിപാലനം വ്യായാമം അത്യാവശ്യമാണ് എന്നാൽ ഇതൊരു തോതും കണക്കും തെറ്റുമ്പോൾ ഇതേ വ്യായാമം തന്നെ അധികമായ വ്യായാമം പലപ്പോഴും സൃഷ്ടിക്കാനും കാരണമാകുന്നുണ്ട് എന്നാലും പെട്ടെന്ന് ഒരു വ്യായാമതി കിടക്കുന്നതിനു മുന്നേ ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഓരോരുത്തർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വ്യായാമത്തിന് ഒരു കണക്കുകളുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈനംദിനം ചെയ്യുന്ന വർക്കുകളോടൊപ്പം.

തന്നെ നേരെ ഒരു കാര്യവും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഒരു വ്യായാമ പ്രകൃതിയിലേക്ക് ഒരിക്കലും കടക്കരുത് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയ ഒരു ആളുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രമേ ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സസൈസുകൾ ചെയ്യാനായി പാടുകയുള്ളൂ. ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവർ പ്രത്യേകിച്ച് ഡയബറ്റിസ് ഉള്ളവർ ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് ബേസിക് ചെക്കപ്പ് പോലെ ചെയ്തു പെട്ടെന്നുള്ള ഹൃദയകാതം മറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നത് എത്രത്തോളം.

   

ഉപകാരം ചെയ്യുന്നു അത്രത്തോളം തന്നെ അതിൻറെ ദോഷഫലങ്ങളും നമുക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മൾ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ എക്സൈസുകൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു പ്രഷർ വർദ്ധനവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ കാരണം കൊണ്ടാണ് മിക്കവാറും ഹൃദയത്തിൽ ബ്ലോക്ക് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഉണ്ടാവുന്നത്.ബാക്കി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.