ക്ഷീണം മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത്

എപ്പോഴും ഉറക്കം തൂങ്ങിക്കൊണ്ടു നടക്കുക എപ്പോഴും ക്ഷീണം കിടക്കണം എന്ന് തോന്നുക എങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ എനർജറ്റിക്കായിട്ടിരിക്കാം എന്ന് നോക്കാം ആദ്യംതന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാരണം ഉറക്കം കുറവ് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ ആവശ്യമുള്ളത് ഏ.ഴ് മുതൽ ഏറ്റവും മണിക്കൂർ വരെയുള്ള ഉറക്കമാണ് ഇത് കിട്ടാതെ വരുമ്പോ കഠിനമായ ക്ഷീണം തോന്നും അതിൻറെ ഭാഗമായി തന്നെ ഉറക്കത്തിൽ.

നിന്ന് ഞെട്ടി ഉണരുക ശ്വാസം കിട്ടാതെ വരുക തുടങ്ങിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടാവും. മെലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഹോർമോണിന്റെ വ്യത്യാസങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉറക്കം കിട്ടാതെ വന്നു എന്ന് വരാം അതുപോലെതന്നെ യൂറിനറി ട്രാക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ പ്രധാനമായും സ്ത്രീകളിൽ ഇത് കൂടുതലായും കണ്ടുവരാറുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ആണെങ്കിൽ മൂത്രമൊഴിക്കുമ്പോൾ കടച്ചിലും പുകച്ചിലും ഒക്കെ തോന്നാറുണ്ട്.

   

അതുകൂടാതെ ചില വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ഷീണം മുതലായ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു എന്ന് വരാം അതുപോലെതന്നെ ശരീരം മുഴുവൻ കെടക്കണമെന്നുള്ള തോന്നലും നമുക്ക് ഉണ്ടായി എന്ന് വരാം. ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതിൽ ഏത് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. ബാക്കി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.